Pondělí 24. ledna 2022, svátek má Milena
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pondělí 24. ledna 2022 Milena

Ludolfovo číslo, radián, úhlová rychlost, frekvence, otáčky za minutu

6. 10. 2021 13:25:13
Další příspěvek na dané téma - hlavně se zaměřením na různé druhy frekvence a něco málo o dalších veličinách podílejících se na provozu automobilového motoru - především z matematicko-fyzikálního hlediska. Výkon a točivý moment 5

3 ÚHLOVÁ RYCHLOST , MOMENT SÍLY a VÝKON motoru

(malá úprava názvu a úvodní anotace)

OBSAH

1 POMĚR MEZI OBVODEM KRUŽNICE jako východisko pro další přepočty - Ludolfovo číslo a rozměr úhlu jeden RADIÁN

2 ÚHLOVÁ RYCHLOST, OTÁČKY ZA MINUTU a další druhy veličiny FREKVENCE ve výpočtech funkce motoru a převody mezi nimi

3 ÚHLOVÁ RYCHLOST a TŘI FORMY ČINNOSTI motoru - ROZJEZD s momentem setrvačnosti - vlastní PROVOZ s momentem otáčení a VÝKON motoru sÍ ÚHLOVOU RYCHLOSTÍ jako přepočtovou veličinou mezi těmito třemi formami

4 MATEMATIKA - INTEGRÁLY, běžné matematické FUNKCE A DERIVACE a TŘI FORMY ČINNOSTI motoru - tři formy činnosti motoru - ROZJEZD jako derivace nebo podíl - vlastní PROVOZ jako běžná matematická funkce a VÝKON motoru jako integrál nebo alespoň SUMA

5 ČAS A ROZMĚR VE VÝPOĆTECH a TŘI FORMY ČINNOSTI motoru - ROZJEZD - PROVOZ - VÝKON a přeměna veličiny času z potenciálu času před jízdou přepočtem přes úhlovou rychlost na okamžitost výkonu

CO SE VLASTNĚ ZJIŠŤUJE A POČÍTÁ

VLASTNÍ PŘÍSPEVEK část 1 (původní)

část 1 1 POMĚR MEZI OBVODEM KRUŽNICE jako východisko pro další přepočty - Ludolfovo číslo a rozměr úhlu jeden radián

část 1 1 RADIÁN původní verze - ÚVOD

původní (pracovní) teze převzatá z předchozích příspěvků

RADIÁN je

1. jednotka úhlu 1rad ́= 57.30 st
2. jenotka délky obloku 1 rad ́= 1 metr
(3. radián je pravděpodobně i funkce - nebo figuruje ve vzorci pro výpočet délky oblouku - vzdálená obdoba goniometrických funkcí)

specifikem radiánu tedy je

všechny rozměry (úhel, úsečka poloměru a oblouk) jsou rovny "jedné"


PROČ TEDY RŮZNICE V INERPRETACI RADIÁNU?

Možná někdo jiný v úvozovkách "vymyslel" radián jako úhlovou jednotku a někdo jiný zase definici..

část 1 1 RADIÁN původní verze - POKRAČOVÁNÍ

RADIÁN SE HLAVNĚ UPLATŇUJE VE DVOU ODLIŠNÝCH ÚČELECH

část 1 1 RADIÁN původní verze - FREKVENCE pro výpočet frekvencí (úhlová frekvence, úhlová rychlost, obvodová frekvence, otáčky za minutu - se výpočty provádějí s RADIÁNEM JAKO ÚHLEM

FREKVENCE A ÚHLY JSOU RELATIVNÍ HODNOTOU

1 RADIÁN původní verze - OBVOD KRUŽNICE.. pro výpočet délky obvodu kružnice - například OBVODU OZUBENÉHO KOLA se počítá s radiánem jako DÉLKOVOU JEDNOTKOU

při úhlu 1 RAD je DÉLKA POLOMĚRU stejná jako DÉLKA OBLOUKU pro 1 RAD

2π rad ≠ 2π r

úhel není obvod

z čehož plyne 2 Pí R ́= 2 Pí L (délka oblouku) - tento vzorec se používá právě pro výpočet obvodu a točícího momentu

OBVOD OZUBENÉHO KOLA, OBVODOVÁ RYCHLOST a potažmo i MOMET TOČENÍ, nepřímo i (obvodová) SÍLA - pro jejichž výpočet je zásadní znalost DÉLKY OBVODU KRUŽNICE ozubeného kola jsou tzv. ABSOLUTNÍMI HODNOTAM

ještě upřesňující teze na základě poznámek Pouze při vhodně zvoleném poloměru kružnice je radián ČÍSLO - číslo úhlu v radiánech je stejné, jako délka oblouku v metrech

konec původní části 1

VLASTNÍ PŘÍSPEVEK část 1 (novelizace)

PŘEVOD MEZI OBVODEM A POLOMĚREM KRUŽNICE

část 1

1 RADIÁN - novelizace - PŘEVOD MEZI OBVODEM A POLOMĚREM KRUŽNICE

Podle různých pramenů (wikipedie) je radián jednotkou obloukové míry. Jedná se o bezměrnou poměrnou jednotku. Pro tuto bezrozměrnou jednotku se používá označení radián, Radián jako poměrná jednotka je ovšem definován jak rovínný úhel se stanoveným přrevodem na úhlovou míru ve stupních 1RAD = 57.67 stupňů.

Jak mohl radián vzniknout.

Možná si někdo mohl všimnout, že mezi obvodem kružnice a jejím poloměrem je stálý poměr - i když velikost kružnice se mění. A možná zkusil tento poloměr vyjádřit podělením obvodu poloměrem.

délka kružnice

----------------------------- lomeno -----------------------------

poloměr kružnice

=== je rovno ===

6. 28 neboli 2 x 3. 14

a pro tento poměr, přesněji číslo poměru se ujalo označení
Ludolfovo číslo

a převodový poměr mezi obvodek kružnice a poloměrem je tedy

a pokud se kružnice rozčlení

na neboli 6.28 výsečí

v středu těchto výsečí s vytvoří úhel 57,67 stupňů

a pro výpočty různých úhlových veličin jako =uhlová rychlost OMEGA, úhlová frekvence OMEGA , moment otáčení, výkon se pravděpodobně pro zjednodušení

místo jiných úhlových měr

začala užívat číslice "1"

pro niž se ujalo označení RADIÁN

velmi podobný vzorec jako pro výpočty úhlových jednotek (frekvence, výkon .atd)

je i pro výpočet obvodu

2π rad ≠ 2π r

úhel není obvod

ale pro výpočet obvodu nebo oblouku není u tohoto vzorce označení RADIÁN užívat, protože se vlastně jedná o převodový poměr mezi obvodem kružnice a poloměrem daný právě číslicí která nemá jiný význam než-li cifru 6.28

konec části 1 POMĚR MEZI OBVODEM KRUŽNICE jako východisko pro další přepočty - Ludolfovo číslo a rozměr úhlu jeden radián

VLASTNÍ PŘÍSPĚVEK část 2 "FREKVENCE"

2 ÚHLOVÁ RYCHLOST, OTÁČKY ZA MINUTU a další druhy veličiny FREKVENCE ve výpočtech funkce motoru a převody mezi nimi

v automobilismu se nejčastěji udávají otáčky za minutu RPM - což je vlastně obvodová frekvence převedená z otáček za vteřinu na otáčky za minutu

v automobilismu se nejčastěji udávají otáčky za minutu RPM - což je vlastně obvodová frekvence převedená z otáček za vteřinu na otáčky za minutu

jaké jsou tedy druhy frekvencí?

část 2 FREKVENCE

2,1 úhlová rychlost "omega" - počet otáček za sekundu k obecnému úhlu - obecná úhlová frekvence v radiánech za sekundu

úhlová rychlost - obecná úhlová frekvence je výchozí veličina pro výpočet úhlové rychlosti (a pří znalosti konkrétního poloměru) pak i obvodové rychlosti např. ozubeného kola - další přepočtem by se dalo dobrat i (lineární) rychlosti celého vozu

část 2 FREKVENCE

2,2 úhlová frekvence "omega" - počet otáček za sekundu k radiánu - úhlová frekvence k radiánu v radiánech za sekundu nebo vlastně jensekundách na mínus prvou (v převrácených sekundách)

část 2 FREKVENCE

2,3 frekvence "f" , obvodová frekvence v herzích - přesnějifrekvence k úhlu celého obvodu tedy k úhlu 2Pí rad, neboli 6.28 rad - neboli 360 stupňů - pro výpočet frekvence f není potřeba znalost obvodu ani poloměru - jedná se vlastně o přepočet úhlové frekvence na celý obvod - zkratka 2Pí nemá žádný matematický význam jedná s o hodnotu úhlu psanou v radiánech - sejnou platnost by měla veličina udaná v jiné úhlové míře - stupních, gradiánech atd

část 2 FREKVENCE

2,4 otáčky za minutu "RPM" - frekvence

frekvence k úhlu celého obvodu převedená ze sekund na vteřiny

konec části 2 ÚHLOVÁ RYCHLOST, OTÁČKY ZA MINUTU a další druhy veličiny FREKVENCE ve výpočtech funkce motoru a převody mezi nimi

část 3 -UHLOVÁ RYCHLOST- MOMENT SÍLY A VÝKON

3 ÚHLOVÁ RYCHLOST a TŘI FORMY ČINNOSTI motoru - ROZJEZD s momentem setrvačnosti - vlastní PROVOZ s momentem otáčení a VÝKON motoru sÍ ÚHLOVOU RYCHLOSTÍ jako přepočtovou veličinou mezi těmito třemi formami

zkráceně tři formy činnosti motoru ROZJEZD - PROVOZ - VÝKON a dvě formy úhlové rychlosti jako převod mezi nimi

ORIENTACE K NÁKRESŮM: text pro část tři orientován vzhledem k nákresům zleva doprava a od hora dolů - tedy tzv. evropsky - na rozdíl od většiny jiných popisů s opačnou orientací

3 - 3 ÚHLOVÁ RYCHLOST , MOMENT SÍLY a VÝKON motoru - "zóna 3 VÝKON"

ve výpočtech vyskytuje při výpočtu "výkonu"
a to přepočtem (přesněji násobením) momentu otáčení

(v tomto případě se patrně více jedná o přepočet, než výpočet)

výkon = úlová rychlost OMEGA (podruhé ve výpočtech) x moment otáčení

výkon = úlová rychlost OMEGA (podruhé ve výpočtech) x moment setrvačnosti x úlová rychlost OMEGA (poprvé ve výpočtech)

část 3 - UHLOVÁ RYCHLOST - MOMENT SÍLY A VÝKON

3 - 32 ÚHLOVÁ RYCHLOST , MOMENT SÍLY a VÝKON motoru - mezizóna 32 ÚHLOVÁ RYCHLOST PODRUHÉ ve výpočtech

- výkon přepočtem z momentu síly"

funkce motoru a úhlová rychlost OMEGA

úhlová rychlost OMEGA podruhé pro výpočet výkonu přepočtem z momentu točení, úhlová rychlost OMEGA poprvé pro výpočet momentu síly (momentu točení) přepočtem ze startovacího momentu setrvačnosti

úhlová rychlost "OMEGA" je vlastně frekvence (četnost otáčení, časočetnost) s proměnlivým úhlem
- jejíž funkce je možno poměrně názorně "demonstrovat" na sešlápnutí pedálu plynu

úhlová rychlost OMEGA se ve výpočtech vyskytuje vlastně dvakrát

část 3 - UHLOVÁ RYCHLOST - MOMENT SÍLY A VÝKON

3 - 2 ÚHLOVÁ RYCHLOST , MOMENT SÍLY a VÝKON motoru- "zóna 2 PROVOZ"

"zona 2" předvýpočet - či souběžný výpočet-

výpočty či přepočty frekvencí

"zóna 2" hlavní výpočet

výpočet momentu otáčení násobením úhlovou rychlostí momentu setrvačnosti

1. výpočet momentu síly motoru

poprvé se "úhlová rychlost omega"

ve výpočtech vyskytuje při výpočtu "momentu točení" a to přepočtem (přesněji násobením) výchozího - či startovacího "momentu setrvačnosti"

(moment setrvačnosti vlastně odvisí od mechanicko-kinematických vlastností motoru - moment setrvačnosti se počítá na základě znalosti těžiště a rozměrů (tedy poloměru - válce, ozubeného kola)

moment točení = moment setrvačnosti x úlová rychlost OMEGA (poprvé ve výpočtech)

část 3 - UHLOVÁ RYCHLOST - MOMENT SÍLY A VÝKON

3 - 21 ÚHLOVÁ RYCHLOST , MOMENT SÍLY a VÝKON motoru - mezizóna 21 ÚHLOVÁ RYCHLOST POPRVÉ ve výpočtech - MOMENT OTÁČENÍ přepočtem z MOMENTU SETRVAČNOSTI

"úhlová rychlost omega poprvé ve výpočtech"

ve výpočtech vyskytuje při výpočtu "momentu točení" a to přepočtem (přesněji násobením) výchozího - či startovacího "momentu setrvačnosti"

úhlová rychlost "OMEGA" je vlastně frekvence (četnost otáčení, časočetnost) s proměnlivým úhlem
- jejíž funkce je možno poměrně názorně "demonstrovat" na sešlápnutí pedálu plynu

úhlová rychlost OMEGA se ve výpočtech vyskytuje vlastně dvakrát

část 3 - UHLOVÁ RYCHLOST - MOMENT SÍLY A VÝKON

3 - 1 ÚHLOVÁ RYCHLOST , MOMENT SÍLY a VÝKON motoru - "zóna 1" ROZJEZD

"zona 1" -předvýpočet - či souběžný výpočet-

výpočty či přepočty frekvencí - zejména úhlové rychlosti při startu a rozjezdu

"zóna 1" - hlavní výpočet

výpočet momentu setrvačnosti především na základě mechanicko-kinematických vlastností motoru

(moment setrvačnosti vlastně odvisí od mechanicko-kinematických vlastností motoru - moment setrvačnosti se počítá na základě znalosti těžiště a rozměrů (tedy poloměru - válce, ozubeného kola)

moment točení = moment setrvačnosti x úlová rychlost OMEGA (poprvé ve výpočtech)

přičemž úlová rychlost OMEGA (podruhé ve výpočtech) nemusí, ale může být totožná s úlovou rychlostí OMEGA (poprvé ve výpočtech)

SHRNUTÍ ČÁSTI 3 - UHLOVÁ RYCHLOST - MOMENT SÍLY A VÝKON

funkce motoru a úhlová rychlost OMEGA

úhlová rychlost OMEGA podruhé pro výpočet výkonu přepočtem z momentu točení, úhlová rychlost OMEGA poprvé pro výpočet momentu síly (momentu točení) přepočtem ze startovacího momentu setrvačnosti

VÝZNAM ÚHLOVÉ RYCHLOSTI PRO VÝPOČTY - VÝPOČET VÝKONU Z HLEDISKA ÚHLOVÉ RYCHLOSTI neboli ÚHLOVÉ FREKVENCI K PROMĚNLIVÉMU ÚHLU - což přibližně odpovídá ÚHLU SEŠLÁPNUTÍ PLYNU

MOŽNÉ ZÁMĚNY

úhlová rychlost omega od startu do rozjezdu OMEGA 1

úhlová rychlost omega od rozjezdu výše OMEGA 2 jenž je současně úhlovou rychlostí poprvé ve výpočtech tedy výpočtovou veličinoumomentu otáčení Mt k násobení momentu setrvačnosti MI

úhlová rychlost omega podruhé ve výpočtech OMEGÁˇ (s apostrofem) tedy přepočtová veličina pro výkon P k násobením momentu otáčení MI

ve výpočtech vyskytuje při výpočtu "výkonu"
a to přepočtem (přesněji násobením) momentu otáčení

v tomto případě se patrně více jedná o přepočet, než výpočet

přičemž úlová rychlost OMEGA (podruhé ve výpočtech) nemusí, ale může být totožná s úlovou rychlostí OMEGA (poprvé ve výpočtech)

SHRNUTO: ROZJEZD s momentem setrvačnosti - vlastní PROVOZ s momentem otáčení a VÝKON motoru s úhlovou rychlostí jako přepočtovou veličinou mezi těmito třema formami

KONEC ČÁSTI 3 - UHLOVÁ RYCHLOST - MOMENT SÍLY A VÝKON

VLASTNÍ PŘÍSPĚVEK DALŠÍ ĆÁST - ČÁST 4 MATEMATICKÉ FUNKCE

4 MATEMATIKA - iNTEGRÁLY A DERIVACE - tři formy činnosti motoru - ROZJEZD jako derivace nebo podíl - vlastní PROVOZ jako běžná matematická funkce a VÝKON motoru jako integrál nebo alespoň suma

rozdělení do "zón" z hlediska integrálních počtů

VLASTNÍ PŘÍSPĚVEK ČÁST 4 MATEMATICKÉ FUNKCE (TATO ČÁST PŘÍSPĚVKU VYJÍMEČNĚ DO LEVA Z PRAVA - A Z DOLA NAHORU - TEDY "ARABSKY")

4 - 1 "zóna 1 - ROZJEZD - DERIVACE

další veličiny a výpočty - výpočet momentu setrvačnosti START, ROZJEZD - "zóna 1" - derivace, podíl

při tomto výpočtu úhlová rychlost OMEGA nefiguruje, dá se říci že okamžikem rozjezdu se moment setrvačnosti změní v moment točení a začne být násoben úlovou rychlostí OMEGA (poprvé ve výpočtech).

VLASTNÍ PŘÍSPĚVEK ČÁST 4 MATEMATICKÉ FUNKCE

4 - 2 "zóna 2" PROVOZ

moment setrvačnosti se počítá na základě znalosti těžiště a rozměrů (tedy poloměru - válce, ozubeného kola)

VLASTNÍ PŘÍSPĚVEK ČÁST 4 MATEMATICKÉ FUNKCE

4 - 3 "zóna 3 VÝKON - SUMA, INTEGRÁL

defakto se jedná o výpočet výkonu - násobením úhlovou rychlostí momentu síly - tedy momentu otáčení

možná trochu zavádí že se úhlová rychlost ve výpočtech objevuje podruhé (úhlová rychlost vlastně odpovídá pomyslnému sešlápnutí pedálu s plynem) a poprvé se ve výpočtech objevuje při zjišťování momentu točení přepočtem ze "startovacího" momentu setrvačnost

SHRNUTO - VÝPOČET VÝKONU A MOMETU SÍLY Z HLEDISKA MATEMATICKÝCH FUNKCÍ

zóna 3 - výkon - sumarizační součin, integrál, zóna 2 - provoz - vlastní funkce, součin, zóna 1 ́- podíl, derivace

KONEC ČÁSTI 4 INTEGRÁLY A DERIVACE A MATEMATICKÉ FUNKCE VE VÝPOČTECH

VLASTNÍ PŘÍSPĚVEKČÁST 5 ČAS A ROZMĚR

5 VELIČINA ČAS VE VÝPOČTECH - tři formy činnosti motoru - ROZJEZD - PROVOZ - VÝKON a přeměna veličiny času z potenciálu času před jízdou přepočtem přes úhlovou rychlost na okamžitost výkonu

čas a rozměr ve výpočtech

čas je poměrně obtížně znázornitelná veličina sama o sobě

například ve výkonu se projevuje jako "okamžitost" - přiřazená k provozní ose y - kdežto k časosběrné ose x - jinak také k ose rozměrů se projevuje jako "potenciál času" -- který reflektuje jednak vlastní zařízení - tedy třeba motor a dále i stav pohonných hmot (potenciál času na který je zásoba benzínu)

na ilustraci níže pomyslné předávání potenciálu času nenastartovaného vozu s palivem na "okamžitost výkonu" (mezi zónou 2 a 3) , případně na moment točení z momentu setrvačnosti mezi "zónou 2 a 1"

5 - 1 "zóna 1 - START a ROZJEZD

5 - 12 "mezizóna 12 - vlastní ROZJEZD - jeden potenciál času se "předává na okamžitost"

úlová rychlost OMEGA (poprvé ve výpočtech)

PŘI TĚCHTO VÝPOČTECH SE OBRAZNĚ ZTRÁCÍ JEDEN POTENCIÁL ČASU NA JEDEN OKAMŽIK

úhlová rychlost OMEGA (poprvé ve výpočtech) se před rozjetím označuje 1 - po rozjetí 2

úhlovou rychlost lze převést na jiné druhy frekvence viz část "2"

5 - 2 "zóna 2 - PROVOZ - jeden potenciál času se "předává na okamžitost"

souběžný, či předběžný výpočet frekvence

jako určitý přidružený výpočet

jeden potenciál času se předává na "okamžitost"

úhlovou rychlost lze převést na jiné druhy frekvence viz část "2"

hlavní výpočet: výpočet síly a momentu otáčení

jeden potenciál času se předává na okamžitost,

jeden potenciál rozměru se předává na konkrétní působiště síly,

dva potenciály rozměru se předávají na výpočet momentu točení - tedy působiště a dráha

5 - 32 "mezizóna 32" - vlastní výpočet VÝKONU přepočtem MOMENTU OTÁČENÍ - druhý potenciál času se "předává na okamžitost"

5 - 3 "zóna 3" - VÝKON

PŘI TĚCHTO PŘEPOČTECH SE OBRAZNĚ ZTRÁCÍ DRUHÝ POTENCIÁL ČASU NA OKAMŽITOST VÝKONU

výkon = úlová rychlost OMEGA (podruhé ve výpočtech) x moment otáčení

výkon = úlová rychlost OMEGA (podruhé ve výpočtech) x moment setrvačnosti x úlová rychlost OMEGA (poprvé ve výpočtech)

úhlovou rychlost OMEGA (podruhé ve výpočtech) při přepočtu momentu otáčení na výkon možno pro odlišení OMEGA (poprvé ve výpočtech) označit na nákresech například apostrovem

shrnutí: podruhé se "úhlová rychlost omega"

ve výpočtech vyskytuje při výpočtu "výkonu"
a to přepočtem (přesněji násobením) momentu otáčení

(v tomto případě se patrně více jedná o přepočet, než výpočet)

KONEC ČÁSTI 5 ĆAS A ROZMĚR VE VÝPOČTECH

připravovaná ĆÁST 6 - ENERGIE - VÝKON - PRÁCE

připravovaná část 6 - přepočty výkonu na práci a energii

na ilustraci níže by měl být rozdíl mezi výchozími veličinami podílejícími se na výsledné veličině práce nebo výkon

k ilustracím

číslování na nákresech "tři, dva, jedna - start" tedy k výsledku "na levo" z od začátku v pravo (zóna 3 "cíl", zóna 2 "provoz", zóna 1 "start" - u některých nákresů je však číslování opačné)

Autor: Jan Tomášek | středa 6.10.2021 13:25 | karma článku: 4.68 | přečteno: 637x

Další články blogera

Jan Tomášek

Industriální Kroměříž - malá elektrárna, továrna na uzeniny (elektřina VN a NN 14)

Malá parní elektrárna, Simonova továrna na uzeniny, a také automobily Simca. Nejen podobně znějící názvy firem mohou být důvodem ke sloučení více námětů v jeden. Pro Kroměříž trochu netypická turistika.

1.1.2022 v 9:43 | Karma článku: 6.94 | Přečteno: 258 | Diskuse

Jan Tomášek

Mechanika 6 - vzlet letounu a diagram XY jako statistika provozu a výkonu

Navozující příspěvek na předchozí příspěvky o mechanice . v pozornosti opět veličiny čas, frekvence, rychlost - a dále síla, moment síly, výkon

15.12.2021 v 10:12 | Karma článku: 4.85 | Přečteno: 243 | Diskuse

Jan Tomášek

Na konečné v Řečkovicích - proč byl u tramavají zaveden stejnosměrný proud a co je měnírna

Kromě informací o stejnosměrné napájecí trakce pro tramvaje, též pojednání o liniových stavbách jako jsou třeba různé rozvody, třeba elektrické - takovou typickou liniovou stavbou je ovšem plynovod nebo ropovod.

10.12.2021 v 11:04 | Karma článku: 9.81 | Přečteno: 599 | Diskuse

Jan Tomášek

Mechanika 5 - tři stupně momentů - statické momenty, moment síly, výkon a čas a rychlost

Další pokračování v bádání nad veličinami mechaniky - a to zejména statiky a dynamiky - především z matematického hlediska

5.12.2021 v 8:49 | Karma článku: 5.44 | Přečteno: 288 | Diskuse

Další články z rubriky Věda

Dana Tenzler

Slunce prolétá obří bublinou

Díky vyhodnocení materiálů, které dodala vesmírná sonda Gaia, odhalili vědci, jak vypadá naše nejbližší kosmické okolí. Nacházíme se v obří bublině. (délka blogu 5 min.)

24.1.2022 v 8:00 | Karma článku: 18.07 | Přečteno: 279 | Diskuse

Tomáš Flaška

Jsem paranoidní, nebo mě Čína fakt chce špehovat?

Taková drobnost. Koupě obyčejného nabíjecího kabelu na telefon přes čínský eshop za pár šupů. Jenomže tady něco nehraje.

23.1.2022 v 12:13 | Karma článku: 31.37 | Přečteno: 1366 | Diskuse

Jan Mestan

Pohádka o putujících deskách

Čím to, že výsledkem rozdílu extrémně extrémně (2x extrémně tam není náhodou) nepřesného modelu pohybů desek a reálného měření GPS má být dokonalé pole deformací uvnitř desky? Chyba je na straně rámce, ve kterém měření provádíme.

22.1.2022 v 19:13 | Karma článku: 11.62 | Přečteno: 474 |

Jan Mestan

Komentář: Souostroví Tonga – tektonický rámec

Na webu Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky se objevil text k erupci sopky Hunga Tonga–Hunga Haʻapai. Krátce na něj zareaguji.

21.1.2022 v 3:34 | Karma článku: 14.31 | Přečteno: 368 |

Jaroslav Flegr

Proč nebude vakcína na omikron a proč je to vlastně fuk

Máme se očkovat vakcínami proti wuhanskému viru, nebo si máme radši počkat na vakcíny proti novým variantám? Odpověď zní – je třeba se očkovat tím, co je. Ostatně, vakcíny proti jiným variantám nejspíš ani nebudou. Proč?

20.1.2022 v 14:50 | Karma článku: 44.55 | Přečteno: 25904 | Diskuse
Počet článků 242 Celková karma 7.10 Průměrná čtenost 429

Zajímám se o spoustu témat - která se trochu mění podle let a období.

Najdete na iDNES.cz