Neděle 3. prosince 2023, svátek má Svatoslav
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Neděle 3. prosince 2023 Svatoslav

Dálniční most přes Křešické údolí 3 - kinematika stavebních strojů a stavba mostů

13. 01. 2023 5:39:12
Příspěvek by se měl zabývat především oborem zvaný kinematika - což je poměrně důležitý předmět ve stavebnictví a strojírenství - i když na rozdíl od statiky nebo dynamiky - nepřináší výsledky v cifrách - ale spíše jenom analyzuje

nejprve

stavební stroje a stavba mostů - silnic a dálnic

Jak se staví Baransovský most

k jednotlivým stavebním strojům

autojeřeb na podvozku Tatra 148 s nástavbou jeřábu ČKD

další stavební stroje

buldozer
rypadla (bagry) - pásový a kolový (rypadlo jako autonástavba)
grejdr
pojízdný exkavátor
skrejpr

k vlastnímu příspěvku

kde so k nalezení, z hlediska stavebních strojů...

první část tohoto příspěvku - s jednotlivými podčástmi označenými číslicemi je spíš teoretická - druhá část by měla přinést kinematický rozbor konkrétních strojů - například bagr je označen jako "B" a na závěr - v části "S" - by pak mělo příbýt album stavebních strojů...

Pro zjištění celkového počtu stupňů volnosti mechanické soustavy - a zjištění, zda se jedná o mechanismus, soustavu staticky přeurčitou, určitou nebo neurčitou se od sebe odečítají vnější stupně volnosti a vnitřní stupně volnosti...

Když už byly načnuty základní veličiny mechaniky - tedy síla (pro obor statika a dynamika) a rychlost (jen pro obor dynamika) - tak obě veličiny lze přepočítat na moment síly - takže obě veličiny mohou přinést tentýž výsledek - jenom zdrojem síly je veličina "tlak" (mimochodem tlak bývá možná trochu překvapivě udáván v elektrotechnice jako výchozí veličina slunečních elektráren)

obsah příspěvku

anotace

rozcestník mechanika

mosty a stroje 3/ část 1

kinematika - vymezení oboru kinematika v rámci ostatních oborů mechaniky - což je statika a dynamika

mosty a stroje 3/ část 2

počet stupňů volnosti, stupně volnosti, number ofdegrees of freedom, DOF

poměrně důležitá část mechaniky - která vymezuje z konstrukčního hlediska různé systémy - od pohyblivých mechanismů jako bagry nebo nakladače, přes uzavřené mechanismy (označované jako staticky přeurčité). přes mosty s dilatací (tedy konstrukce staticky určité) - až po konstrukce staticky neurčité (tedy upevněné více než je nezbytně nutné - což může vést k poruchám)

jinak pro označení stupňů volnosti se používají různé symboly - třeba výše zmíněná zkratka DOF, "m", nebo "n"

zde privátně zaveden úzus, že "n" je počet stupňů volnosti a "m" je počet členů mechanismu, i když v literatuře se poměrně často vyskytuje označení naopak

mosty a stroje 3/ část 3

přepočty mezi vstupními a výstupními veličinami "přepočet obojí rychlosti" , přepočty pro další výpočty například v dynamice

/ jinak přepočty perioda - frekvence - vnitřní (tzv. úhlová) rychlost - výstupní rychlost vozidla se zabývá zde v blozích několik příspěvků s označením "KFD" , např.Mechanika KFD 2 - pomaluběžný nebo rychloběžný motor, cyklistické závody - Blog iDNES.cz /

mosty a stroje 3/ část 4 (2+2)

mechanismy se dvěma styčníky (klouby, "joints") v jednom elementu

mosty a stroje 3/ část 5 (3+2)

mechanismy se třemi styčníky (klouby, "joints") v jednom elementu

mosty a stroje 3/ část 6 (2+3)

mechanismy s styčníkem, do kterého ústí tři elementy

mosty a stroje 3/ část 7

uzavřené mechanismy - například čerpadla

takže tímto končí spíše teoretická část příspěvku, a následovat by měla kinematika na konkrétních příkladech

mosty a stroje 3/ část B kinematika bagru

mosty a stroje 3/ část S album stavebních strojů

mosty a stroje 3/ část DHM mechanika hybnosti a méně obvyklých veličin

ROZCESTNÍK MATEMATIKA a stavební stroje

rozcestník aritmeticko - geometrická kinematika

kinematika - členění

aritmetická kinematika - otáčky pohonu (například motoru automobilu)

aritmeticko - geometrická kinematika - čas přepočtený na úhlovou dráhu - může mít význam například u výpočtu otáček kladkostroje; (aritmeticko) - geometrická kinematika například pro pohyb kladkostroje a do určité míry i stavebních strojů a jeřábů - kinematika která vychází z frekvence a hybnosti

deskriptivně - geometrická kinematika - čas zde nehraje roli - význam zde mají úhly mezi jednotlivými elementy a také počet stupňů volnosti příslušný ke každému elementu - typickým zařízením kde se uplatňuje tato disciplína jsou stavební stroje a jeřáby

jak se z aritmetiky stává geometrie ?

poměrně důležitou veličinu v mechanice je přepočet mezi časem a dráhou - což umožňuje veličina zvaná úhlová dráha psí

ve zlomcích se vykrátí (mezi čitatelem čas úkonu delta t a jmenovatelem veličina čas perioda otáčky T - nikoliv však hodnoty které se vypočítaly - a z otáček se stanou úhly - nicméně aritmetika je zde stále latentně zastoupena - proto zde použito označení aritmeticko - geometrická...Mechanika KFD / DAV - frekvence, rychlost, zrychlení / proč rychlé vozy mají velká kola - Blog iDNES.cz

další disciplína - zde označená jako deskriptivně-geometrická kinematika je čistě geometrickou záležitostí

podčást aritmeticko - geometrická kinematika

v části 2 a 3 příspěvku je právě pojednán převod frekvence a rotace (úhlové rychlosti) - zde nazván jako geometrická kinematika (přesněji aritmeticko - geometrická kinematika - neboď zde stále aritmetické veličiny hrají jstou roli, na rozdíl u geometrických převodů lineárních pohybů na rotaci - zde označovaném jako deskriptivně - geometrická kinematka

Mechanika KFD / DAV - frekvence, rychlost, zrychlení / proč rychlé vozy mají velká kola - Blog iDNES.cz

Mechanika JB /DPMW přístavní jeřáb - jak se připojit k internetu 4 (přirovnání k přístavu) - Blog iDNES.cz (část příspěvku na téma jeřáby)

(Dálniční most přes Křešické údolí 3 - kinematika stavebních strojů a stavba mostů - tento příspěvek)

podčást deskriptivně - geometrická kinematika

Mechanika KFD 4 - návštěva tiskárny a části strojů Návštěva staré tiskárny - části strojů a mechanismy - Blog iDNES.cz

Dálniční most přes Křešické údolí 3 - kinematika stavebních strojů a stavba mostů (tento příspěvek)

(Mechanika JB /DPMW přístavní jeřáb - jak se připojit k internetu 4 (přirovnání k přístavu) - Blog iDNES.cz)

ROZCESTNÍK MECHANIKA a stavební stroje

Mechanika DHM - mechanika hybnosti a méně obvyklých veličin (dvojitých momentů)

Letecké měřící přístroje a odpovídající veličiny, letiště Žatec a Mig 29 - Blog iDNES.cz zde především porovnávána hybnost a moment hybnosti

Nádraží a vlak - rychlost a zrychlení - mechanika integrálních a diferenciálních počtů - Blog iDNES.cz v části příspěvku porovnávány různé způsoby výpočtu rychlosti - a zejména výpočet rychlosti jako dvousložkové veličiny - pohyb zrychlený x pohyb rovnoměrný

Dálniční most přes Křešické údolí 3 - kinematika stavebních strojů a stavba mostů (tento příspěvek) - zde rovněž porovnávána hybnost a moment hybnosti

Mechanika silnic a stavebních strojů

rozcestník na alba stroje a vozidla podle druhů

album stavební stroje Dálniční most přes Křešické údolí 3 - kinematika stavebních strojů a stavba mostů (závěr tohoto příspěvku)

album jeřáby Mechanika JB /DPMW přístavní jeřáb - jak se připojit k internetu 4 (přirovnání k přístavu) - Blog iDNES.cz

album nákladní a užitkové automobily (včetně sanitek)

Mechanika DPM/W výkon okamžitý z frekvence, nebo statistický z práce - nákladní vozy - Blog iDNES.cz

rozcestník silnice, dálnice, mosty, statika

"mosty 2" - také statika 1

mosty typu "Nuselský most" - tedy mosty s rozdělenou zátěží mostovky (ohyb) a zátěží podpor (tlak) - Statika 1 - mosty 1 + 1 (oddělený ohyb mostovky a tlak podpory), vojenské stavby - Blog iDNES.cz

"mosty 1" - také statika 2

mosty se sdruženou zátěží mostovky a podpor - tedy mosty nejrůznějších typů od klenbových, visutých nebo třeba dálniční mosty budované na dálnici D1 zejména v 70tých letech - tedy s šikmými podpěrami - které přenáší část ohybových momentů podobně jako například klenbové nebo visuté mosty

Mosty od klenbových po vysuté (statika 2) - soustava staticky (ne, pře) určitá - Blog iDNES.cz

tento příspěvek "mosty a stroje 3" - Dálniční most přes Křešické údolí 3 ( neboli kinematika mostů a mechanismů 3)

vlastní příspěvek

mosty a stroje 3/ část 1

kinematika - vymezení oboru kinematika v rámci ostatních oborů mechaniky - což je statika a dynamika

jak již bylo zmíněno - na rozdíl od statiky nebo dynamiky - "kinematika" nepřináší výsledky v cifrách - ale spíše jenom analyzuje

"kinematika" je tedy obor přepočtů, koeficientů, porovnávání, odvozování a úvah

mosty a stroje 3/ část 2

počet stupňů volnosti, stupně volnosti, number of degrees of freedom, DOF

poměrně důležitá část mechaniky - která vymezuje z konstrukčního hlediska různé systémy - od pohyblivých mechanismů jako bagry nebo nakladače, přes uzavřené mechanismy (označované jako staticky přeurčité). přes mosty s dilatací (tedy konstrukce staticky určité) - až po konstrukce staticky neurčité (tedy upevněné více než je nezbytně nutné - což může vést k poruchám)

jinak pro označení stupňů volnosti se používají různé symboly - třeba výše zmíněná zkratka DOF, "m", nebo "n"

zde privátně zaveden úzus, že "n" je počet stupňů volnosti a "m" je počet členů mechanismu, i když v literatuře se poměrně často vyskytuje označení naopak

princip výpočtu

při výpočtu stupňů volnosti celého mechanismu se od sebe odečítá:

od počtu elementů - počet stupňů volnosti kloubů

od počtu elementů - počet stupňů volnosti kloubů (nebili tzv. kinematických párů - to znamená jedna síla z jednoho elementu a druhá síla z druhého elementu)

výpočet podrobněji

počet stupňů volnosti od "mnoha" k záporným hodnotám

degrees of freedom, DOF, n, m,

n = 2 "uzavřený mechanismus s dvojím pohybem (hlavním a vedlejším)"

n = 1 "uzavřený mechanismus s jedním pohybem (nuceným)"

n = 0 "konstrukce staticky určitá - most s dilatačním pohybem"

(n = 0 ale k = 1 "konstrukce staticky určitá z hlediska pozorovatele vně, avšak z hlediska jiných metodik výpočtů se jedná z vnitřního hlediska o mechanismus ")

n = -1 "konstrukce staticky neurčitá - což ovšem neznamená nedostatečně upevněná - ale naopak upevněná více - nežli je ne zbytné

JAK URČIT POČET STUPŇŮ VOLNOSTI?

Od "DOF" - tedy stupňů volnosti VNITŘNÍCH ČLENŮ (což jsou například nosníky), nebo jednotlivé články stavebních strojů - SE ODEČÍTAJÍ "DOF" VNĚJŠÍCH ČLENŮ (což jsou například klouby - ve statice ovšem častěji označované jako STYČNÍKY, celkem zapamatovatelné je take označení v angličtině "JOINT či JOIINTS" - nu a styčníky mají obvykle jeden stupeň volnosti (například pouze otáčení), ale mohou mít i dva stupně volnosti, nebo více...

Kuzbakovy instruktážní videa https://www.youtube.com/watch?v=CBn2PaVlLiI

Čím vyšší je počet výsledných stupňů volnosti (tedy od vnitřních "nosných" členů odpočítaná volnost vnějších členů, tedy "styčníků, kloubů či jointů") - tím více je výsledná soustava (mechanismus, nebo nějaká stavba - například most) - tedy čím více má zkoumaný objekt stupňů volnosti "DOF", tím více je tento objekt pohyblivý.

Například mechanismus s řazením má 2 stupně volnosti,. zcela jednoduchý mechanismus s jedním výchozím pohybem - který se přenáší na další členy mechanismu (například lopata, nebo například kladka s vědrem vody) mají jeden stupeň volnosti.

Systémy ze stupněm volnost 1 a více (tedy zejména mechanismy) jsou označovány jako soustava staticky PŘEurčitá!

Typickým systémem s nulovým počtem volnosti je například most (tedy most s dilatací, tedy nikoli zcela bez pohybu).

Objekt s počtem volnosti mínus jedna (-1) je most s oběma připevněnýma podporama - což je ovšem z konstrukčního hlediska nesprávné - neboť tento způsob neumožňuje dilataci.

Systémy s minusovým stupněm volnost (tedy například mosty bez dilatace) jsou označovány jako soustava staticky NEurčitá! NEurčitá například ve smyslu - mosty připevněné více než je NEzbytné!

RŮZNÉ "METODIKY" PRO VÝPOČET STUPŇŮ VOLNOSTI

podle některých metodiky se započítává i země podle jiných nikoli

takto odlišný počet stupňů volnosti se nazývá buď počet stupňů v rovnici (zde pro počet stupňů volnosti "DOF" zvoleno označení "n"), nebo jen stupeň volnost v samotném mechanismu (zde pro počet stupňů volnosti "DOF" zvoleno označení "m").

tento příspěvek se zabývá především určením stupňů volnosti u mechanismů, u staveb (zejména mostů se výpočtem stupňů volnosti zabývá předchozí příspěvek...

Mosty od kembových po vysuté (statika 2) - soustava staticky (ne, pře) určitá - Blog iDNES.cz

mosty a stroje 3/ část 3

přepočty mezi vstupními a výstupními veličinami "přepočet obojí rychlosti" , přepočty pro další výpočty například v dynamice

Znovu připomenuto... Kdo se například o svém volnu trochu zajímá obory mechaniky - si může povšimnout, že poměrně mnoho veličin se zde vyskytuje ve dvojicích. Například výkon se počítá jako násobek rychlost krát síla - což - pokud se jedná a jeden systém - například automobil veličiny nijak zásadně rozdílné - a pokud třeba nějaký zanícený matematik chce obě veličiny vzájemně porovnat - může se stát, že po mnoha hodinových výpočtech dojde k téměř té samé veličině - odlišující se jenom nějakým přepočtovým koeficientem.

Jinak metodikou alternativních výpočtů jedné veličiny - třeba výkonu, rychlosti atd by se měla zabývat část 2 příspěvku Mechanika DPM/W výkon okamžitý z frekvence, nebo statistický z práce - nákladní vozy - Blog iDNES.cz

Jak již bylo zmíněno - na rozdíl od statiky nebo dynamiky - "kinematika" nepřináší výsledky v cifrách - ale spíše jenom analyzuje

mosty a stroje 3/ část 4 (2+2)

mechanismy se dvěma styčníky (klouby, "joints") v jednom elementu

tento typ mechanismů přináší poměrně jednoduché výpočty

jednočlenný mechanismus - "lopata" má tři stupně volnosti

pohyb ve směru x a y - neboli síla Fx a Fy + Mo (moment otáčení)

dvoučlenný mechanismus - "cep" má čtyři stupně volnosti - držadlo cepu původní tři stupně volnosti jako lopaty - a vlastním cepem tento dvodílný mechanismus získá již jen další stupeň volnosti Mo (moment otáčení) - ovšem v opačné orientaci

mosty a stroje 3/ část 5 (3+2)

mechanismy či statické články se třemi styčníky (klouby, "joints") v jednom elementu

nejprve článek statický - neboli konzola

jakkoli formulace

jedna síla - dvě reakce

může znít nepříliš názorně,

situaci může vyjasnit například poměrně známý předmět,

jakým je třeba

dvojitý žebřík, dvoják

zátěží může být například kbelík zavěšený uprostřed (tedy síla G nebo F),

a dvě reakce (R1, R2 nebo F1, F2 - podle označení které dotyčný uživatel upřednostňuje)

- samozřejmě, v případě

konzola

již přenos sil nemá tak názorný jako u žebřík - ale v zásadě by mělo jít o totéž

zatímco dvoukloubové (dvojstyčníkové, dvou"jontové") mechanismy jsou z hlediska výpočtů poměrně selanka - s každým takovým elementem se připočítává jeden stupeň volnosti - což je moment otáčení s opačnou orientací než předchozí člen

třikloubové mechanismy se poměrně často vyskytují u stavebních strojů

ale i ve statice - takovým tříkloubovým elementem je například vzpěra - konzola

album stavebních strojů v předchozím příspěvku

Mosty od kembových po vysuté (statika 2) - soustava staticky (ne, pře) určitá - Blog iDNES.cz

mosty a stroje 3/ část 6 (2+3)

mechanismy s styčníkem, do kterého ústí tři elementy

v přípravě

mosty a stroje 3/ část 7

uzavřené mechanismy - například čerpadla

Benzínky a další čerpací stanice - ropa a zemní plyn, a také rozvody vody - Blog iDNES.cz

část 4r

Těžba ropy

příklad uzavřeného kinematického mechanismu

- kinematický mechanismus čtyřtáhlový - kozlíkové čerpadlo na ropu

mosty a stroje 3/ část B

kinematika bagru

Bagr sice není úplně obvyklý námět na obraz, ale byl jsem při tom, když jeden klučina na LŠU kreslil bagr, a táta mu pak opravoval kladky a lana...

jak je to s kinematikou bagru?

lze konstatovat, žes každým článkem bagru přibývá jeden stupeň volnosti...

nejprve tedy počet stupňů volnosti rýče...

mosty a stroje 3/ část "S" - album stavebních strojů

album jeřábů při...Mechanika JB /DPMW přístavní jeřáb - jak se připojit k internetu 4 (přirovnání k přístavu) - Blog iDNES.cz

stroje pro stavbu dálnic

rypadlo - bagr

rypadlo - nakladač - v předu nakládací lžíce, vzadu lopata bagru

dampr - nákladní vůz do terénu na odvoz zeminy

grejdr - samojízdný stavební stroj pro srovnávání terénu

na obrázku níže vyobrazen most u Benešova a most Píšť

stroje pro stavbu dálnic na podkladě knihy Motorové opojení

mosty a stroje 3/ část DHM mechanika hybnosti a méně obvyklých veličin

Mechanika DHM - moment síly, moment hybnosti a rotační (obvodová) rychlost (společně i pro příspěvek Mechanika DHM - hybnost, moment hybnosti, změna hybnosti a letouny Iljušin v Brně Slatině - Blog iDNES.cz)

výstupními veličinami v mechanice pohybu - tedy kinematice a dynamice jsou

moment síly M a moment hybnosti L a rotační rychlost
--------------------------------------------------------

v zásadě lze shrnout, že oba momenty jsou ta samá veličina, jako obvodová (rotační rychlost), a dokonce oba momenty po krácení v čitateli a jmenovateli jsou ta samá veličina - jenom u momentu síly je podstatnou síla -a u momentu hybnosti zase zrychlení -
tedy oba tyto momenty - činitelé síly a hybnosti jsou variací rychlosti

zásadní rozdíl je, že
rotační rychlostmaximum na obvodu
-neboť páka (poloměr) jako by se měřila od osy k obvodu

moment síly "M" i moment hybnosti "L" mají na obvodu minimum - a maximum při ose - poloměr tedy jakoby se měřil od obvodu ke středu

(rychlé vozy velká kola - tahače malá kola - pakliže některé pracovní vozidla mají velká kola - pravděpodobně to není kvůli síle /přesněji momentu síly/ - ale kvůli obratnosti v terénu)

rozdíl mezi momentem síly "M" a momentem hybnost "L"
-----------------------------------------------------------------

moment síly "M" = síla F krát poloměr-páka (ke středu od obvodu)
nebo
moment síly "M" = úhlová rychlost OMEGA (de facto veličina síla) krát poloměr-páka (od osy k obvodu)

moment síly "M" = konstanta F x konstanta "r"

moment síly "L" = proměnná hybnost "p" x krát "proměnný poloměr" - tedy polohový vektor "r"


hybnost "P" a úhlová rychlost OMEGA
------------------------------------------

pro výstupní veličiny v posloupnosti o krok zpět - tedy na druhém kole převodu

v zásadě platí totéž co pro výstupní veličiny na kole vozu (tedy třetím kole v posloupnosti)

úhlová rychlost OMEGA je defakto síla F
- jenom má působiště (a maximum) na ose kola -a poloměr se rovněž měří ke středu od obvodu
(síla F má působiště a maximum na obvodu a poloměr se měří od osy k obvodu)

hybnost "h" je vpodstatě zrychlení "a" - ovšem s působištěm na ose - a poloměr má také orientaci ke středu od obvodu

shrnutí
--------

pokud se vykrátí veličiny v čitateli a jmenovateli lze shrnout, že

moment síly "M"
moment hybnosti "L"
a rotační rychlost "v"rot
jsou ta samá veličina

rozdílem je jen maximum
- u momentů na ose kola
- u obvodové rychlosti na obvodu kola

pakliže by vzaly pro označení konstrukčního typu vozidla jako směrodatné výstupní veličiny na kole vozidla

pak by mohlo platit

konstrukce do rychlosti
ale místo konstrukce do síly by bylo přesnější označení konstrukce pro moment síly
místo konstrukce pro zrychlení konstrukce s vysokým momentem hybnosti

(mechanika pohybu podrobněji u opravny Škoda Jihlava zde na stránkách)

Autor: Jan Tomášek | pátek 13.1.2023 5:39 | karma článku: 3.77 | přečteno: 286x

Další články blogera

Jan Tomášek

Kamna na piliny - "piliňák", kominictví

Kamna na piliny mohou být součástí stolařských dílen, nebo provozoven kde se hodně brousí, hobluje - vznikají piliny a hobliny a mohou sloužit třeba k běžnému topení.

10.12.2022 v 11:03 | Karma článku: 3.07 | Přečteno: 356 | Diskuse

Jan Tomášek

Jan Kozák: Lovcem v tajze

Jan Kozák - pro někoho již nepříliš známý spisovatel, možná byl známější jako předseda Svazu československých spisovatelův období tzv. normalizace.

25.11.2022 v 8:52 | Karma článku: 4.00 | Přečteno: 220 | Diskuse

Jan Tomášek

Sněhový pluh KSP 411 / LPO 411 S - užitková železniční vozidla, uhlí a důlní lokomotivy

Když zasněží, a trať se stane skrze závěje nesjízdnou neznamená, že by vlaky vůbec neměly vyjet. Ve větších železničních stanicích jsou zpravidla pro tento účel k dispozici různá speciální železniční vozidla - třeba sněhové pluhy.

28.8.2022 v 5:43 | Karma článku: 6.96 | Přečteno: 799 | Diskuse

Další články z rubriky Věda

Dana Tenzler

Nové úkoly pro misi New Horizons

NASA prodloužila financování mise New Horizons. Dalších pět roků bude moci nejrychlejší sonda, jakou kdy lidstvo poslalo do vesmíru, pokračovat ve výzkumu vzdálených částí Sluneční soustavy.

30.11.2023 v 8:00 | Karma článku: 18.29 | Přečteno: 138 | Diskuse

Jan Fikáček

O tom, proč jsou Beatles, Galileo či Einstein všudypřítomní jako bůh

Když jsem svému synovi pěl chválu na skupinu Beatles, znechuceně odvětil, že je to hudební pravěk. No jasně, dnes jede něco úplně jiného. Dcera mě třeba uvrtala do K-popu (korejského popu), syn stále poslouchá nějaké Bla, bla...

29.11.2023 v 9:07 | Karma článku: 17.61 | Přečteno: 340 | Diskuse

Zdenek Slanina

Málo známá kniha z r. 1951, co tématicky o 22 let předešla Solženicynovo Souostroví Gulag

V r. 1938 svedl osud do jedné cely věznice v Kyjevě německého fyzika holandského původu Friedricha Houtermanse a historika Konstantina Štěppu. Ti r.1951 na Západě pod pseudonymy Beck a Godin vydali knihu o praktikách NKVD.

29.11.2023 v 5:22 | Karma článku: 24.97 | Přečteno: 495 |

Jiří Pavlas

Seznamte žáky hravou formou s umělou inteligencí a šiřte přitom vánoční radost!

Některé vysoké školy ruší kvůli AI bakalářské práce. Na základních školách naopak hledáme různé způsoby, jak mladším žákům umělou inteligenci přiblížit a smysluplně ji zařadit do výuky.

27.11.2023 v 21:23 | Karma článku: 6.60 | Přečteno: 189 | Diskuse

Dana Tenzler

Planetka, která by mohla mít oceán - Eris

Existuje na jedné z transneptunických trpasličích planet skrytý oceán? Eris je sice velikostí podobná Plutu, má ale nejspíš úplně jinou minulost. (délka blogu 5 min.)

27.11.2023 v 8:00 | Karma článku: 17.33 | Přečteno: 171 | Diskuse
Počet článků 241 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 576

Zajímám se o spoustu témat - která se trochu mění podle let a období.

Vyhráli čtvrt miliardy ve Sportce, roky se schovávají. Radost nikdy nepřišla, říkají

Premium Na těle má vytetovaných šest čísel. 3, 5, 7, 8, 25 a 29. Jsou to čísla, která jemu a jeho manželce přinesla 250 milionů...

Jeho uhánění mě obtěžovalo. Byla jsem vdaná, říká manželka Tomáše Savky

Někdejší účastník první řady SuperStar a bývalá vynikající sólistka baletu plzeňského Národního divadla jsou manželi už...

Potvrzeno. Ceny elektřiny od ledna stoupnou kvůli regulované složce

Energetický regulační úřad potvrdil růst regulovaných cen energií od ledna 2024. Oproti před měsícem uváděnému růstu...

Nejsem nácek. Šlo o něco jiného, říká muž, který útočil na Bendiga

Zpěvák Jan Bendig (29) byl v sobotu před předáváním cen Český slavík posypán na červeném koberci moukou. Druhý den...

Žádný div, že berou útokem naše obchody. Poláci prověřili české ceny

Stejný řetězec obchodů, stejné výrobky, a naprosto propastný rozdíl mezi cenami. Polský portál Fakt ze zaměřil na ceny...