Sobota 10. prosince 2022, svátek má Julie
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Sobota 10. prosince 2022 Julie

Mechanika KFD 2 - pomaluběžný nebo rychloběžný motor, cyklistický pohon

7. 03. 2022 4:36:04
V příspěvku by měl být nastíněn průběh mechanických veličin od prvního našlápnutí jízdního kole (případně zážehu motoru) až po výsledek - tedy otáčení kola bicyklu. Pomyslný pohled z perónu na kolem projíždějící bicykl.

Mechanika KFD 2 kinematika dynamika - měřící přístroje pro sport a zdraví - jak se děje jeví uvnitř a vně - zejména pak frekvence - mechanika měřících přístrojů pro sport a zdraví - převody a přepočty veličin

anotace na úvod

malá anotace - veličina frekvence (což je celá otáčka za vteřinu i odvozené veličiny - úhlová frekvence k radiánu a úhlová rychlost - neboli frekvence k proměnlivému úhlu nebo RPM otáčky za minutu) jako veličina není vlastně nic jiného - než rotující hmotný bod, jako například sonda v ose bicyklu

a na úvod ještě rozdělení příspěvků na téma mechanika

Strojírenství

Převody mechanické (kolo a pastorek) a elektrické (trafa) - vozy Mercedes a vojenství - Blog iDNES.cz

Návštěva staré tiskárny - části strojů a mechanismy - Blog iDNES.cz

Mechanika pohybu

hlavní rozcestník pro mechaniku pohybu Vlak a mechanika integrálních a diferenciálních počtů - rozcestník pro mechaniku pohybu - Blog iDNES.cz

Mechanika KFD - linie frekvence - rychlost (linie kinematika - dynamika)

Mechanika DPM - dynamika - přepočty sil a momentů (rozjezd - jízda výkon)

Mechanika DAV (PM) - dynamika - přepočty rychlost a zrychlení

Mechanika DHM - mechanika hybnosti a méně obvyklých veličin (dvojitých momentů)

(Mechanika JB - mechanika jeřábů a bagrů - více praktická verze mechaniky hybnosti)

Matematická mechanika

Mechanika A - úhly a míry

(Mechanika integrálů a derivací - v rámci mechaniky DPM)

Statika

Mechanika SK - statika staveb a konstrukcí

Mechanika SM - statika mostů

Mechanika a části strojů

Převody mechanické (kolo a pastorek) a elektrické (trafa) - vozy Mercedes a vojenství - Blog iDNES.cz

níže odkaz na jiný příspěvek z oblasti elektrotechniky - ovšem zabývající se rovněž frekvencí - a to v souvislosti s jevem nazývaným předbíhání a zpožďování proudu vůči napětí

Co se děje kolem elektřiny 16 - indukčnost cívky, kdy se proud zpožďuje za napětím - Blog iDNES.cz

aktuální příspěvek

Mechanika KFD 2 kinematika frekvence dynamika - měřící přístroje pro sport a zdraví

obsah

K/ KFD mechanika - kinematika a dynamika Kohoutkova vyského kola

B/ KFD mechanika - kinematika a dynamika bicyklu

1/ KFD 2n kinematika frekvence dynamika novelizovaná verze

2/ KFD 2p kinematika frekvence dynamika - původní verze

3/ KFD 2s - frekvence pro sport a zdraví

Pasáž věnovaná především převodům a převodovkám na bicyklech - jinak převodům obecněji - jak v mechanice, tak elektrotechnice rovněž věnován příspěvek v odkazu zde

Mechanické převody (kolo a pastorek) a převody elektrické (trafa) - a o vozech Mercedes - Blog iDNES.cz

4/ KFD 2s - frekvence a měřící přísroje

vlastní příspěvek

K/ KFD mechanika - kinematika a dynamika Kohoutkova vyského kola

Kohoutkové vysoké kolo má výhodu - že všechny zkoumané veličiny - kinematiky a dynamiky lze nalézt na jednom kole - od šlapátek po obvody.

jezdec takt šlapadel

T perioda - tak šlapadel - doba jedné otáčky

kinematika

jezdec takt šlapadel

f - frekvence - jedna sekunda poměřená proměnnou dobou otáčky (periodou) - bezrozměrná veličina - lze ji tedy přiřadit k ose kola

konstrukce pohonu

psí - úhlová dráha (úhlové pootočení) - přepočtená frekvence (vynásobená jednou sekundou) - která tvoří spolu s frekvencí něco jako dvojici pro další výpočty - rychlosti a výkonu - bezčasová a bezrozměrná veličina - jen úhlová míra

dynamika

pohon a jezdec

"omega" úhlová rychlost (spíš osové otáčení) - součin frekvence a úhlové dráhy - něco jako veličina pohonu bez páky - lze ji tedy nalézt na ose

"F" síla- v zásadě ta samá veličina jenom - a se stejnou funkcí jako úhlová rychlost - jenom s působištěm nikoliv na ose - ale na obvodě kola

ad rozdíl veličiny "omega" úhlová rychlost a "F" síla -

"omega" úhlová rychlost působí od osy na obvod (dle délky poloměru - což je něco jako protipáka) a na obvodu kola lze identifikovatobvodovou rychlost

F" síla - působí od obvodu do středu - čímž jakoby přes páku vytvářela v osemoment síly (otáčení) Mt

kolo vozidla - výstupní veličiny

"v" rotační či obvodová rychlost - má maximum na obvodu kola

"M" moment síly či otáčení - má maximum na středu (k obvodu kola se velikost snižuje)

B/ KFD mechanika - kinematika a dynamika bicyklu

popis by byl obdobný jako u Kohoutkova vysokého kola

jezdec a šlapadla

T perioda - tak šlapadel - doba jedné otáčky

pastorek - první kolo pohonu

kinematika

f - frekvence - jedna sekunda poměřená proměnnou dobou otáčky (periodou) - bezrozměrná veličina - lze ji tedy přiřadit k ose kola

psí - úhlová dráha (úhlové pootočení) - přepočtená frekvence (vynásobená jednou sekundou) - která tvoří spolu s frekvencí něco jako dvojici pro další výpočty - rychlosti a výkonu - bezčasová a bezrozměrná veličina - jen úhlová míra

druhé kolo pohonu

dynamika

pohon vlastně tvoří součin dvou kinematických veličin - tedy frekvence a úhlového pootočení

"omega" úhlová rychlost (spíš osové otáčení) - součin frekvence a úhlové dráhy - něco jako veličina pohonu bez páky - lze ji tedy nalézt na ose

"F" síla- v zásadě ta samá veličina jenom - a se stejnou funkcí jako úhlová rychlost - jenom s působištěm nikoliv na ose - ale na obvodě kola

třetí kolo v systému - jízdní kolo bicyklu - a dvě výstupní, či výsledné veličiny směrodatné již pro vlastní jízdu či dopravu - moment síly a rychlost

"v" rotační či obvodová rychlost - má maximum na obvodu kola

"M" moment síly či otáčení - má maximum na středu (k obvodu kola se velikost snižuje)

a již poněkud podrobněji

jenom malé upozornění k následujícím již podrobnějším částem příspěvku - měl by zde být nastíněn průběh mechanických veličin od prvního našlápnutí jízdního kole (případně zážehu motoru) až po výsledek - tedy otáčení kola bicyklu, případně jiného vozidla za účelem jízdy - přesto, že text může mít jistou informační hodnotu - pokud by příspěvek měl být zpracován znovu, byl by zpracován poněkud stručněji, a byly by zde nemalé změny - to platí pro novelizovanou u původní verzi

1/ KFD 2n novelizovaná verze - kinematika frekvence dynamika

zatím především v ilustracích

rychlost - úhlová rychlost - frekvence - perioda

o rychlosti by měla pojednávat část mechaniky zvaná dynamika

z hlediska mechaniky by rychlost měla být

frekvence (projev pohonu - či motoru jako kinematické veličiny - nezávisejíce od jeho konstrukce) *-x úhlová rychlost (neboli spíše úhlová síla) x úhlová dráha

veličina času v rychlosti,uhlové rychlosti, frekvenci, a periodě

dynamika

rychlost, úhlová rychlost

čas T(nula)

veličiny kde čas vlastně nefiguruje (navzdory používaným jednotkám - na jednotky s časem jako by byly veličiny s časem zpětně dopočítány do fází před vykrácením času ve výpočtech mezi čitatelem a jmenovatelem

rychlost a úhlová rychlost by v podstatě měly být zcela bezčasové veličiny - čas v dynamice vpodstatě roven nule - veličina čas ve finálním dopočtu rychlosti by měla být v předchozí části výpočtu vykrácena mezi čitatelem a jmenovatelem (viz níže)

,

kinematika

frekvence, úhlová frekvence (omega), RPM - otáčky za minutu

čas T1 = 1

v kinematice by měla být podstatnou veličinou frekvence - která se vztahuje k časovému intervalu velikosti jedna, např. sekunda, minuta...

"realita" (vjemy na nástupišti)

a ralným časem, kde by směrodatnou měla být perioda T čas na hodinách

úhlová rychlost (de facto úhlová síla) a úhlová dráha

některé vývody v tomto příspěvku jsou pravděpodobně chybné - například v dynamice se nevyskytuje čas s nulovou hodnotou, ale stejný čas jako ve frekvenci - tedy inverzní čas v sekundách na mínus prvou

výsledná rotační rychlost motoru, či jiného pohonu by vlastně měla tvořit síla (což je vlastně úhlová rychlost - navzdory názvu) a dráha (v případě rotačního pohybu ramen) a frekvence pohonu (úhlová frekvence, frekvence k celému úhlu, RPM - otáčky za minutu)

výpočet úhlové dráhy (přesněji úhlové síly) a krácení veličiny čas v předchozí fázi výpočtu mezi čitatelem a jmenovatelem

proč je pomaluběžný motor "ryhlejší" (nebo silnější) než rychloběžný?

protože pomaluběžný motor na stejný úkon potřebuje méně otáček než rychloběžný

v reálném čase na nástupišti a z hlediska kinematiky veličina čas jakoby měla jiné pojetí

v kinematice - kam spadá veličina frekvence - má čas hodnotu měrného intervalu jedna sekunda (případě minuta) a poměřovaná veličina - frekvence - je rotující veličinou oběma směry

zatímco v reálném čase je směrodatný časový interval periody - které následují postupně za sebou

dynamika: rotační nebo úhlová rychlost (v podstatě) úhlová síla

kinematika: kinematická frekvence (něco jako žravý čas)

běžné vjemy: perioda T

dynamika:Tnula - nulový čas- veličina čas vykrácena ve výpočtech

(i dráha obsahuje vlastně veličinu čas - na rozdíl od poloměru - který je zcela bezčasový)

rotační rychlost je vlastně vektorový součin úhlové rychlosti (síly) a poloměru kružnice - neboli ramene

úhlová rychlost je podíl úhlové dráhy (která zahrnuje veličinu čas - neboť tato je násobkem kinematické frekvence a času úhlové dráhy - lomeno (či děleno) časem periody T1 - tedy periodou hodin

- v dynamice je tedy čas vykrácen - de fakto jde o bezčasovou veličinu - i když nepřímo zde čas figuruje - a řada veličin v dynamice s také udává v jednotkách s časem - tedy sekundách

kinematika - kinematická frekvence (úhlová, k celému úhlu 360, otáčky za minutu RPM)

kinematická frekvence je něco jako žravý čas - na rozdíl od frekvence zpětného chodu - kterou by bylo možno nazvat jako záporný žravý čas

kinematická frekvence je také v následujících krocích přenásobena a vydělena na úhlovou rychlost - sílu - čímž je veličiny vykrácena veličina čas - úhlová síla je - jak bylo zmíněno výše - něco jako quazibezčasová veličina

kinematická frekvence a počet otáček jsou něco jako žravé veličiny

běžný čas "na nástupišti"

perioda T1 jedna otáčka hodin (sekunda, minuta, vteřina)

perioda T = perioda T1 (jedna otáčka hodin) krát "žravý" počet otáček n

periodanarůstá se snižujícím se počtem otáček

2/ KFD 2p půvoní verze - kinematika frekvence dynamika

Pomyslný pohled na fyzikální děje z okna vlaku, kdy se jeví že vlak jede - zatímco jede vlak na protější koleji. Integrální a diferenciální počty - tedy buďto derivace - tedy posunutí děje o úroveń níže - nebo naopak integrace - tedy řekněme navýšení tohoto děje by měly tento klamavý jev ještě zesilovat.

Je něco jiného pokud nějaký pohyb vnímá pozorovatel v krajině a něco jiného je - pokud fyzikální jev vnímá například cestující například ve vlaku.

2/ KFD 2p půvoní verze 1. část - čas v mechanice

statika

Zatímco u statických veličin bylo výhodnější brát jako výchozí osu x - kde se zobrazují veličiny zcela bez času - nejzkoumanějšími statickými veličinami jsou statické momenty síly (sílyakce a reakce obvykle působí proti sobě jen na osobní váze - například zátěž na mostě a pilíř mostu se obvykle nenachází proti sobě - tedy akce a reakce není stejná - výchozí zátěž vůči podpoře se ještě upravuje podle vzdálenosti svého působiště - tzv. ramene - místo pouhé síly se tedy vytváří moment síly - který by také bylo možné nazvat záběr síly)

U statických veličin by tedy výhodnější brát jako základní osu x - kde se zobrazuje délka - druhá zkoumaná veličina která se obvykle zobrazuje no ose x - tedy časosběrný čas - se ve statice nevyskytuje - a tím je záležitost jednodušší.

V dalších oborech mechaniky - tedy kinematice a dynamice přibývá čas - a z hlediska zobrazování se mění situace.

kinematika

Kinematika - analyzuje různé druhy pohybu jako takového - ovšem bez reálných hodnot rychlosti a výkonu.

Lze zjednodušeně konstatovat - že kinematické veličiny jsou násobeny časem - a to časem konstrukčním - který se pohybuje od nuly do konstrukčního maxima.

dynamika

Dynamika zkoumá především rychlost a výkon mechanismů (možno říci i kinematických mechanismů), přičemž kinematické veličiny jsou rovněž násobeny časem.

V dynamice se tedy čas vyskytuje dvakrát - poprvé se jedná o kinematický čas konstrukční - a podruhé skutečný čas - konkrétně za jak dlouho se například pootočí kliková hřídel motoru - kolik času uběhne při jedné otáčce plynu a možná nejnázorněji jaký čas odpovídá úhlu odpovídajícímu například konkrétnímu sešlápnutí pedálu plynu.

Tímto dvojím násobení časem se vytváří poněkud zarážející jev - že v dynamice jsou veličiny časem násobeny dvakrát, nebo konkrétněji dvakrát násobeny tou samou veličinou.

Poprvé se jedná o konstrukční veličinu - podruhé o reálný záběr příslušné veličiny.

Zatímco ve statice jako základní osa x (neboť pohyb se ve statice vpodstatě nevyskytuje), v celé mechanice - tedy včetně kinematiky a dynamiky by jako nejvýhodnější brát jako základní provozní meziosu xy.

přiřazení disciplín a veličin k jednotlivým osám diagramu XY

osa x: statika, momenty nultého stupně - statické momenty síly bez času (nejznámější asi ohybový moment)

meziosa xy: kinematika, momenty prvního stupně - kinematické momenty s konstrukčním časem (nejznámější asi moment otáčení)

osa y: dynamika, momenty druhého stupně - dynamické momenty s konstrukčním i skutečným časem (nejznámější asi výkon)

2/ KFD 2p půvoní verze 2. část - integrální a diferenciální počty v mechanice a elektrotechnice

Znovu tedy příměr se stojícím a jedoucím vlakem v sousedství. Jako výchozí by v pohybové části mechaniky - tedy v kinematice a dynamice bylo výhodnější brát meziosu XY - už třeba z důvodu, že hodnota času ve frekvenci nabývá velikosti jedna - což odpovídá rovnoměrně přímočarému pohybu - a rovnoměrný přímočarý pohyb - tedy rovnoměrně jedoucí vlak - možno brát jako základní jev kinematiky a dynamiky - kdy se z něj ostatní veličiny buďto vydělují (nebo derivují) směrem k pozorovateli vně - nebo naopak násobí nebo integrují směrem nahoru - aby se zjistil výkon a rychlost.

2/ KFD 2p půvoní verze 3. část - veličina frekvence a různé její podoby z hlediska integrálních a diferenciálních počtů

Potřetí příměr stojícího a jedoucího vlaku. Jak známo - při pohled na jedoucí předmět - například na jedoucí vlak dochází k jistému zkreslení - zda se nachází pozorovatel uvnitř - nebo vně.

Dá se říci - že integrální a diferenciální počty tento zkreslující jev ještě posilují.

Jak odlišně vnímá veličiny pozorovatel a jak by se tyto veličiny jevily na kinematické meziose XY - tedy z hlediska pozorovatele v integrovaném stavu,

frekvence otáčejícího kola

Aškoli se to může jevit jinak - frekvence otáčejícího kola je bez rozdílu na vzdálenosti od středu, bez ohledu na průměr pořád stejná. Co se mění je rychlost (která se snižuje se vzdáleností od středu) a síla - která se snižuje, ale frekvence je neměnná - jde vpodstatě o hmotný bod - sondu v ose kola. .

Frekvence - na kinematické meziose XY by bylo možno znázornit snad jen jako rotující hmotný bod.

Dynamické veličiny na ose Y - tedy výkon a rychlost - patrně nelze znázornit vůbec - tyto veličiny jsou neznázornitelné.

4. část - veličina frekvence a její složky

Frekvence jako poměrně důležitá veličina v kinematice a dynamice není jen o čase - i když čas je u frekvence poměrně důležitý - a je zde zastoupen dokonce dvakrát. Jednou jako jednotkový čas - a jednou jako skutečný čas - doba jedné otáčky - perioda.

Kromě času - je ovšem ve frekvenci ovšem ještě dost podstatná další veličina - a to je zdroj pohybu - potenciál frekvence.

Zdroj pohybu - potenciál frekvence - má dokonce u mechanické frekvence otáčejícího kola, nebo u elektrotechnické frekvence střídavého proudu i u radiotechnické frekvence stejné označení -φ.

Označení φ přísluší jak úhlu sešlápnutí plynu - tak potenciálu- zdroji elektrotechnického napětí.

Problém je, že tyto tři složky obrazně řečeno - nikdy nejsou dohromady. Zhruba by to bylo jako v Poeově povídce - kdy se sejdou tři neděle v týdnu.

Pro rozlišení, by bylo možná zavést pracovní označené

souhrnná frekvence kterou by tvořila

frekvence f (frekvence v užším slova smyslu, vlastní frekvence) a perioda T

frekvence f (frekvence v užším slova smyslu) je dána jednak potenciálem - úhlem pootočení, nebo potenciálem - jako zdrojem napětí - a za druhé k jednotkovým časem rovnajícím se jedné sekundě na ose x - tedy jednotce ke které se zaznamenává - či poměřuje průběh napětí

perioda T je dána jednak jednotkovým časem t o hodnotě 1s na ose x a dále pak časem periody T na ose Y - čímž vzniká něco jako elipsa daná dvěmi osami s časem - jednotkový čas t jedna sekunda je tedy něco jako kloubem mezi frekvencí a periodou

Problém je - že souhrnná frekvence - tedy tři veličiny (potenciál, jednotkový čas a čas periody) z hlediska integrálních a difernciálních počtů dohromady n e v y s k y t u j í.

frekvence by v diagramu xy zarnující kinamatiku a dynamiku a rovněž integrální a diferenciální počty byla k nalezení na kinematické meziose XY - zatímco perioda na ose pozorovatele - časosběrné ose x.

2/ KFD 2p půvoní verze 5. část - napětí a frekvence střídavého proudu a její různé projevy a využití

Jak bylo zmíněno - jinak se zřejmě fyzikální veličiny jeví pozorovateli na ose X - a jinak by se jevily na kinematické - či provozní meziose XY, kde se zobrazují jakoby hodnoty v integrované podobě.

Povozní či kinematickou meziosu si lze představit jako vodič - a pomyslná pozorovací sonda budiž umístěna uvnitř vodiče - řekněme toto sondou je jeden z elektronů - nesoucí elektrický proud.

Tento průběh napětí je jiný než se znázorňuje pozoravateli na ose x řekněme v osciloskopu. To co nazírá pozorovatel na ose X - ona dobře známá klikatící sínusovka je derivace napětí - defakto se jedná o jakousi meziveličinu mezi frekvencí a periodu - to co nazírá pozorovatel je spíš průběh frekvence střídavého napětí - než střídavé napětí jako takové,

Reálný průběh střídavého napětí je zřejmě následující. Napětí patrně nepulzuje - jak je znázorňováno na osciloskopu - ale střídavé napětí, či spíše střídavý proud ve vodiči pravděpodobně vytváří něco jako spirálu -> zatímco pozorovateli na osciloskopu se znázorňuje derivace - sinusovka frekvence...

Pokud by tomuto takto nějak bylo - že hodnoty střídavého napětí by nepulzovaly .- ale zůstávaly konstantní - ale pulzoval v podobě spirály jen průběh napětí - nikoliv hodnota - či velikost napětí - vysvětlovaly by se mnohé dosud nevysvětlované záležitosti - například - proč žárovka s střídavým napájením nebliká - proč střídavý motor má konstantní průběh otáčení - a už vůbec by se vyvrátila teorie - že napájení střídavým proudem se vlastně přepólovává - a proud jde ve velmi krátkých intervalech z jedné - či druhé strany.

2/ KFD 2p půvoní verze 6. část - různé využití střídavého napětí pro různé funkce

1. ze střídavého napětí se využívá jen napětí jako zdroj (střídavého) proudu - třeba pro pohon střídavých elektromotorů nebo pro svícení

2: ze střídavého napětí se využívá jak napětí tak frekvence přenos (transformaci) elektrického proudu u transformátorů

3. ze střídavého napětí se využívá jen frekvence a perioda například v radiotechnice pro přenos rozhlasového vysílání (napětí je vlastně zanedbatelné ze dvou důvodů - jednak hodnoty napětí u rozhlasového vysílání nejsou vysoké - a pak z matematického hlediska se vlastně jedná o derivaci, kdy se z napětí řekněme jen vyderivuje frekvence s periodou)

2/ KFD 2p půvoní verze 7. část - mechanické převody - rychlost, úhlová rychlost (k radiánu), úhlová frekvence (k radiánu), otáčky za minutu RPM

pozor v nákresu níže zobrazení síly a rychlosti přesně naopak - malé kolo je do síly
(terminologicky přesněji do momentu síly) velké do rychlosti

o převodech podrobněji pojednává příspěvek

Převody mechanické (kolo a pastorek) a elektrické (trafa) - vozy Mercedes a vojenství - Blog iDNES.cz

rotační rychlost

je výkonnostní veličina, která zohledňuje jak vynaloženou sílu (například při šlapání na bicyklu), - tak velikost - průměr, či poloměr kola

úhlová rychlost - úhlová síla

je veličina v dynamice - která zohledňuje jen vynaloženou sílu - například při šlapání na bicyklu, nebo sešlápnutí pedálu automobilu - ale nezohledňuje poloměr kola - celé kolo jakoby zastupoval jen rotující střed kola - či osa

úhlová rychlost se udává v inverzních sekundách na mínus prvou (tedy jednotce frekvence) je také alespoň teoreticky veličina - jejíž jednotkou může by pro přepočtu radián (ale tato jednotka udává rychlost, či úhel jen nepřímo - při měření síly na siloměru - takže úhlová rychlost je spíš jednotka síly)

frekvence (úhlová frekvence, frekvence a otáčky za minutu)

frekvence je provozní, pozorovateli vně nepříliš náročná veličina - de fakto jen rotující osa - či hmotný bod

různé druhy frekvence se liší, zda je snímána k radiánu, úhlu celé kružnice - a to buď k sekundě, nebo minutě

konec

2/ KFD 2p půvoní verze - kinematika frekvence dynamika

následuje

3/ KFD 2s - frekvence pro sport a zdraví

převodům je věnován samostatný příspěvek...

Převody mechanické (kolo a pastorek) a elektrické (trafa) - vozy Mercedes a vojenství - Blog iDNES.cz

pozor v nákresu níže zobrazení síly a rychlosti přesně naopak - malé kolo je do síly
(terminologicky přesněji do momentu síly) velké do rychlosti

z hlediska mechaniky pohybu je cyklistický převod (z koeficientem i menším než 1) vlastně rychlostně snižující

a motocyklový převod rychlostně zvyšující (z koeficintem i větším než 1)

převodový poměr "i" u mechanických převodů

u mechanický převodů se druhý člen (hnané kolo) dělí prvním členem (hnacím kolem) - buďto rozměrem členů (obvodem, počtem zubů) nebo silou který přísluší hnanému a hnacímu kolu

čím menší je hodnota výsledného poměru "i" - tím "více je převod cyklistický" s větším hnacím ozubeným kolem u šlapátek - naopak čím větší je velikost převodového poměru "i" - tím více je převod motocyklový - tedy s velkým hnaným kolem

a jako přídavek cyklista Vlastimil Moravec a Závod míru ročník 1972

měla by následovat...

4/ KFD 2s - frekvence a měřící přísroje

v přípravě

Autor: Jan Tomášek | pondělí 7.3.2022 4:36 | karma článku: 6.59 | přečteno: 283x

Další články blogera

Jan Tomášek

Jan Kozák: Lovcem v tajze

Jan Kozák - pro někoho již nepříliš známý spisovatel, možná byl známější jako předseda Svazu československých spisovatelův období tzv. normalizace.

25.11.2022 v 8:52 | Karma článku: 3.55 | Přečteno: 81 | Diskuse

Jan Tomášek

Sněhový pluh KSP 411 / LPO 411 S - železniční rozcestník a rozcestník těžba a hornictví

Když zasněží, a trať se stane skrze závěje nesjízdnou neznamená, že by vlaky vůbec neměly vyjet. Ve větších železničních stanicích jsou zpravidla pro tento účel k dispozici různá speciální železniční vozidla - třeba sněhové pluhy.

28.8.2022 v 5:43 | Karma článku: 6.96 | Přečteno: 422 | Diskuse

Jan Tomášek

U brodu s Vilémem Závadou

V jednom místě na řece Oslavě je brod, a v svého času zde byl příležitostný přívoz. Zcela jistě provozován v 50tých a 60tých letech. Co se týče literárních ohlasů doby jsou tato léta například spojena s básníkem Vilémem Závadou.

26.8.2022 v 6:07 | Karma článku: 6.86 | Přečteno: 188 | Diskuse

Jan Tomášek

Cesty energie E - jak platit za elektřinu QR kódem, elektřina, plyn a ekonomika

Příspěvek by měl navázat na dřívější příspěvky zabývající se elektrickou energií především po technické stránce a zde by měla být především ekonomika - především z hlediska spotřebitele - jak se za elektřinu vlastně platí.

24.8.2022 v 21:48 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 315 | Diskuse

Další články z rubriky Věda

Dana Tenzler

Čína - nový závod o vesmír (4) - Xuntian

Čína plánuje v příštím roce vypustit na oběžnou dráhu velký vesmírný teleskop, podobný Hubbleovu vesmírnému teleskopu. (délka blogu 5 min.)

8.12.2022 v 8:00 | Karma článku: 18.44 | Přečteno: 185 | Diskuse

Libor Čermák

Záhadné tajemství českých vulkánů

Komorní hůrka, Říp, Bezděz, Zebín a další. To jsou místa, která spojují dvě věci. Jednak to jsou hory sopečného původu a pak se k nim vážou lidové pověsti, které odkazují na skutečný původ těchto hor a předhonily tak i vědce.

6.12.2022 v 9:45 | Karma článku: 14.93 | Přečteno: 411 |

Jan Fikáček

Má pravdu Lenin nebo Prof. Kulhánek?

Je to otázka řešená už od Aristotela a Demokrita, jestli je svět dělitelný do nekonečna nebo existují jakési nedělitelné kousíčky, ze kterých je vše složeno. Aristoteles uvažoval o kontinuu, Demokritos a Leukippos vyznávali atomy.

6.12.2022 v 9:07 | Karma článku: 20.73 | Přečteno: 729 | Diskuse

Dana Tenzler

Čína - nový závod o vesmír (3)

Její sonda úspěšně přistála na odvrácené straně Měsíce a na Marsu. Její astronauti se nacházejí na oběžné dráze ve vlastní orbitální stanici. (délka blogu 5 min.)

5.12.2022 v 8:00 | Karma článku: 21.94 | Přečteno: 250 | Diskuse

Jiří Turner

Nebinární ptakopysk

Argumentovat v genderové problematice tím, že pánbůh stvořil jen dvě jednoznačná pohlaví a v tomto formátu že funguje celá příroda i společnost, je, kulantně řečeno, poněkud unáhlené. Jak to tedy je z čistě biologického hlediska?

3.12.2022 v 10:31 | Karma článku: 26.44 | Přečteno: 4136 | Diskuse
Počet článků 239 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 480

Zajímám se o spoustu témat - která se trochu mění podle let a období.

Dcera je výjimečná, říká Julia Robertsová. Hazel oslavila 18. narozeniny

Herečka Julia Robertsová (55) oslavila osmnáctiny svých dvojčat, dcery Hazel a syna Finna společnou vzpomínkovou...

Zemřela Kirstie Alleyová. Hvězda trilogie Kdopak to mluví podlehla rakovině

Po krátkém boji s rakovinou zemřela v 71 letech americká herečka Kirstie Alleyová, hvězda filmové trilogie Kdopak to...

Politik opustil partnerku a děti po šestnácti letech kvůli pornoherečce

Německý politik Hagen Reinhold (44) opustil svoji dlouholetou partnerku Karoline Preislerovou (51), se kterou má tři...

Žádné Uložto! Startuje České kino, za stovku nabízí ke streamování 650 filmů

Oblíbené české filmy, pohádky i seriály ke stažení na jednom místě, legálně a ve vysoké kvalitě slibuje nová platforma...

Céline Dion oznámila, že trpí neléčitelnou nemocí, která vede k nehybnosti

Kanadská zpěvačka Céline Dion (54) svým fanouškům na sociálních sítích oznámila, že musí zrušit nebo přesunout své...