Sobota 10. prosince 2022, svátek má Julie
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Sobota 10. prosince 2022 Julie

Letecké měřící přístroje a odpovídající veličiny, letiště Žatec a Mig 29

24. 01. 2022 21:22:23
Alespoň stručně jak fungují letecké měřící přístroje a jaké veličiny jim odpovídají a především jak se liší od fyzikálních definic (Mechanika 7)

mechanika pohybu rozdělení tématických okruhů a odpovídajících veličin

vybrané odkazy

Vlak a mechanika integrálních a diferenciálních počtů - rozcestník pro mechaniku pohybu - Blog iDNES.cz rozcestník pro mechaniku pohybu

Mechanika - elektrotechnika MFE 5 - výkon - jako moment třetího stupně, kruhový diagram - Blog iDNES.cz příspěvek výše zkoumá především obdobné veličiny v mechanice a elektrotechnice - zejména pak přepočty perioda, frekvence, rychlost

1

část

mechanika - rozdělení tématických okruhů

Nejprve krátce k letounu Mig 29 a letišti - krátká upravená pasáž podle autentického uživatele

Jediné co z letiště zůstalo, je část pojíždečky na žíželický rozptyl.
a Jediným uživatelem stíhacích letounů MiG-29 v Československu byl 11. stíhací letecký pluk.a z letiště Žatec zůstala
pojíždečky na žíželický rozptyl..

MiGy toho moc nenalétaly, na některých strojích bylo zaznamenáno asi 180 hodin,

Nostalgie po 29 ale zůstane, je to první typ na který (autor předlohy pro tento příspěvek) byl školen po základním Mig-21


MiG 29 je letadlo, jako každé, které se pohybuje v extrémní toleranci rychlostí a výšek letu, má systém podélného řízení naprojektován zjednodušeně řečeno tak, aby při různé rychlosti stejná akce řídící páky vyvolala různou výchylku kormidla. Při velké rychlosti potřebujete menší výchylku kormidla, při malé rychlosti naopak větší, aby letadlo zareagovalo pokaždé stejně.

První verze devětadvacítky, se nedá kvalitativně srovnávat s dnešním MiG-29 SMT, První verze byla neúsporná, měla zastaralé motory i avioniku, navíc po vstupu do NATO nevyhovovala standardům aliance. To by vyžadovalo velké náklady na přestavbu, což pocítili právě Slováci. A navíc, byl problém doplňování náhradních dílů od výrobce.

část 2 (hlavní)

FYZIKÁLNÍ VELIČINY VÝKONOVÉ A DEFINIČNÍ

k jedné fyzikální veličině se lze obvykle dobrat několikerým způsobem, a jedna veličina může částečně popisovat poněkud odlišný jev - jisté odlišnosti způsobuje zejména časový interval ke kterému se tato veličina vztahuje

například rychlost na tachometru jako okamžitá (neboli výkonová) veličina je rychlost, která vyjadřuje poněkud něco jiného než statistická rychlost daná definicí dráha /lomeno/ čas

výkonová rychlost (rychlost na tachometru) je odvoditelná z výkonu, přesněji okamžitého výkonu - i když čistě teoreticky by dráha (například letu) dělená mikrointervalem snímače tachometru - měla být ta samá velikost jako rychlost přímo odečtená na tachometru - nebo rychlost přepočtená z výkonu

z tohoto důvodu zde opět připomenut diagram XY kde jsou jednotlivým osám přičleněny různé fyzikální veličiny - lišící se především intervalem času - ke kterému jsou tyto veličiny snímány

osa Y výkonová osa - čas t - mikrointerval snímače

mezi osa XY provozní osa - perioda T - jedna sekunda

(a ještě při pokusu u úplnou přesnost - ještě jedna meziosa - meziosa XXY rozjezdová osa - kde se mění moment setrvačnosti na moment otáčení - čas dle intervalu od startu do rozjezdu)

osa x statistická osa - celkový čas, doba letu, doba jízdy ... případně zdolaná vzdálenost

z hlediska uživatele jsou důležité výkonové veličiny na ose y

obvykle nejvíc sledovaná rychlost

z provozních veličin na ose XY pak zejména otáčky motoru

(přísně pojato - otáčkoměr vlastně neměří frekvenci - ale obvodovou rychlost - frekvence je ostatně - jako další provozní veličiny - třeba moment otáčení poměrně nenázorná veličina - protože frekvence je stejná bez ohledu na poloměr - kdežto obvodová rychlost se s poloměrem mění)

nu a z veličin na ose X - tedy statistických veličin je nejsledovanější především výška na výškoměru

jak se tedy liší výkonové a definiční veličiny...

alespoň jeden příklad - a právě veličina VÝKON

P(výkon definiční) = práce /lomeno/ čas

P(výkon definiční celkový) = práce /lomeno/ čas celkový

P(výkon definiční částečný) = práce /lomeno/ zkoumaný interval času

P výkon (okamžitý) = frekvence podruhé (otáčky za minutu) x frekvence poprvé (otáčky za minutu) x moment setrvačnosti

!!!

TOTO JE DE FACTO HLAVNÍ VZOREC PRO VÝPOČET VÝKONU - VÝKONU JAKO OKAMŽITÉ VÝKONOVÉ VELIČINY - PŘIŘAZENÝ K OSE Y - VÝKON VYPOČTENÝ Z PRÁCE (DEFINIČNÍ VÝKON) JE DE FACTO STATISTICKÁ VELOČINA - PŘIŘAZENÁ K OSE X

ještě stručněji vyjádřená veličina výkon (de-fakto hlavní vzorec pro výpočet výkonu)

P výkon (okamžitý) = frekvence podruhé (otáčky za minutu) x frekvence poprvé (otáčky za minutu) x zátěž

P výkon (okamžitý) = frekvence podruhé (otáčky za minutu) x moment otáčení

poměrně důležitá fyzikální kuriozita VE VELIČINĚ VÝKON JE VELIČINA ČAS ZAHRNUTA DVAKRÁT

tedy i ve výkonové rychlosti (na tachometru, na ose y) je veličina čas dvakrát

na rozdíl od (statistické) rychlosti dráha/lomeno/čas na ose y kde je čas jen jednou

i když se jedná o tutéž fyzikální veličinu - vzájemně převoditelnou - liší se ale fyzikálním vyjádřením

no ale ze zkoumaných skutečností plyne, že výkonná rychlost (na tachometru) může mít jistou příbuznost se zrychlením (i když zrychlení má jiné fyzikální vyjádření než výkonová rychlost)

dále ze zkoumaných jevů může plynout, že

druhé násobení časem pro výpočet výkonu

P výkon (okamžitý) = frekvence podruhé (otáčky za minutu) x frekvence poprvé (otáčky za minutu) x zátěž

tedy frekvence podruhé (otáčky za minutu)

může mít vliv zda jde o

POHYB ROVNOMĚRNÝ nebo POHYB ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ nebo POHYB NEROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ nebo jiný

a když byl zmíněn výkon, znovu budiž připomenuta rychlost jako výkonová veličina odvozená z výkonu

výkonová rychlost (rychlost na tachometru) je odvoditelná z výkonu, přesněji okamžitého výkonu - i když čistě teoreticky by dráha (například letu) dělená mikrointervalem snímače tachometru - měla být ta samá velikost jako rychlost přímo odečtená na tachometru - nebo rychlost přepočtená z výkonu

část 3

krátce letecké měřící přístroje

letecký tachometr (lze přiřadit k výkonové ose Y)

Nápor vzduchu za letu způsobuje tlakový rozdíl mezi statickou trubicí a Pitotovou trubicí. Díky rozdílu tlaku se ručička na ukazateli rychlosti vzduchu pohybuje. Zvýšení rychlosti vpřed zvyšuje tlak na konci Pitotovy trubice.

univerzální tachometr- otáčkoměr (lze přiřadit k provozní meziose XY)

Funguje tak, že se volně otáčející kolo dostane do kontaktu s rotujícím hřídelem nebo kotoučem. Hřídel pohání kolo, aby generovalo impulsy. Tyto pulsy jsou poté odečítány tachometrem a měřeny v otáčkách za minutu. Dokáže také vypočítat lineární rychlost a vzdálenost.

když zmíněn otáčkoměr, budiž znovu připomenuto

(přísně pojato - otáčkoměr vlastně neměří frekvenci - ale obvodovou rychlost - frekvence je ostatně - jako další provozní veličiny - třeba moment otáčení poměrně nenázorná veličina - protože frekvence je stejná bez ohledu na poloměr - kdežto obvodová rychlost se s poloměrem mění)

výškoměr (lze přiřadit ke statistické ose X)
Výškoměr měří výšku letadla nad pevnou úrovní. Přístroj to snímá odebíráním okolního tlaku vzduchu ze statického portu. ... Jak letadlo stoupá, tlak uvnitř pouzdra klesá a měchy se roztahují. Když letadlo klesá, stane se opak.

část 4

veličiny frekvence, perioda, amplituda

v nákresu vlevo dole

frekvence f

otáčky za vteřinu

(frekvencí je i úhlová rychlost omega, úhlová frekvence omega a otáčky za minutu RPM - liší de buď úhlem - radián, proměnlivý úhel, celý obvodový úhel ́- nebo intervalem)

perioda T

doba otáčky (při referenční intervalu frekvence - což je jedna vteřina) - tedy čas jako provozní veličina (inverze frekvence) - a podle této veličiny by se měla měnit výška elipsy periody

PERIODA VLASTNĚ ZAHOJU DVĚ FORMY ČASU

VÝKONNÝ ČAS

na výkonové ose y - čas jedné otáčky - velikost tohoto času je proměnlivá

STATISTICKÝ ČAS

na statistické ose x- časosběrný interval frekvence - tedy jedna vteřina

jinými slovy - průběh periody má tvar ELIPSY - kde je stálý rozměr na ose x

amplituda

něco jako spojnice periody - přizpůsobená tvaru periody

část 5 odkazy

- zkoumání fyzikálních veličin

Vlak a mechanika integrálních a diferenciálních počtů - rozcestník pro mechaniku pohybu - Blog iDNES.cz rozcestník pro mechaniku pohybu

Mechanika - elektrotechnika MFE 5 - výkon - jako moment třetího stupně, kruhový diagram - Blog iDNES.cz příspěvek výše zkoumá především obdobné veličiny v mechanice a elektrotechnice - zejména pak přepočty perioda, frekvence, rychlost

Ludolfovo číslo, radián, úhlová rychlost, frekvence, otáčky za minutu - Blog iDNES.cz

- další příspěvky na téma letectví a zkoumání fyzikálních veličin

Letouny Boeing 737 v Brně a letecký navigační systém - Blog iDNES.cz

Letiště Žatec a Mig 23 - Blog iDNES.cz poměrně obsažný příspěvek

Letiště Brno, Mig 21 a elektrotechnické a radiotechnické vybavení letadel - Blog iDNES.cz

Letiště Holešov - vzlet letounu Z 142 a diagram XY jako statistika provozu a výkonu - Blog iDNES.cz

Mechanika 4 - hybnost, moment hybnosti a změna hybnosti a letadla Iljušin v Brně Slatině - Blog iDNES.cz

Messerschmitt Me 262 v Žatci - Blog iDNES.cz

Junkers 52 a letecká rádiostanice LR 10 - Blog iDNES.cz

U Madridu se bojuje za Prahu a francouzský stíhač Dewotine D.510 - Blog iDNES.cz

Letoun Avia Av-57 - Blog iDNES.cz

Autor: Jan Tomášek | pondělí 24.1.2022 21:22 | karma článku: 8.69 | přečteno: 596x

Další články blogera

Jan Tomášek

Jan Kozák: Lovcem v tajze

Jan Kozák - pro někoho již nepříliš známý spisovatel, možná byl známější jako předseda Svazu československých spisovatelův období tzv. normalizace.

25.11.2022 v 8:52 | Karma článku: 3.55 | Přečteno: 81 | Diskuse

Jan Tomášek

Sněhový pluh KSP 411 / LPO 411 S - železniční rozcestník a rozcestník těžba a hornictví

Když zasněží, a trať se stane skrze závěje nesjízdnou neznamená, že by vlaky vůbec neměly vyjet. Ve větších železničních stanicích jsou zpravidla pro tento účel k dispozici různá speciální železniční vozidla - třeba sněhové pluhy.

28.8.2022 v 5:43 | Karma článku: 6.96 | Přečteno: 422 | Diskuse

Jan Tomášek

U brodu s Vilémem Závadou

V jednom místě na řece Oslavě je brod, a v svého času zde byl příležitostný přívoz. Zcela jistě provozován v 50tých a 60tých letech. Co se týče literárních ohlasů doby jsou tato léta například spojena s básníkem Vilémem Závadou.

26.8.2022 v 6:07 | Karma článku: 6.86 | Přečteno: 188 | Diskuse

Jan Tomášek

Cesty energie E - jak platit za elektřinu QR kódem, elektřina, plyn a ekonomika

Příspěvek by měl navázat na dřívější příspěvky zabývající se elektrickou energií především po technické stránce a zde by měla být především ekonomika - především z hlediska spotřebitele - jak se za elektřinu vlastně platí.

24.8.2022 v 21:48 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 315 | Diskuse

Další články z rubriky Ostatní

David Lauda

Šatnář( o autismu z první ruky)

Speciální škola je speciální ve všech možných ohledech, které vás napadnou. Stejně tak je speciální, být její součástí jako pedagog. Musíte oplývat speciálními dovednostmi, které jsou vám v reálném světě, úplně k hovnu. Zdroj: http

9.12.2022 v 20:28 | Karma článku: 9.84 | Přečteno: 118 | Diskuse

Karel Trčálek

Devastace starého havířského města se již brzy skončí!

Je to nyní, věru, neveselá podívaná na město kdysi kypící prací pod zemí, na město náruživě dýmající z vysokých pecí. Ale všechno zlé se jednou v dobré obrátí a ten okamžik už je na spadnutí!

9.12.2022 v 17:25 | Karma článku: 15.07 | Přečteno: 216 | Diskuse

Milan Šupa

Vymetání Augiášova chléva! Zachraň se kdo můžeš!

Ignorování poznání o přírodních bytostech se v blízké budoucnosti trpce vymstí každému, kdo ho zanedbal, protože nastává čas velkých očistných bouří, řízených právě těmito bytostmi.

9.12.2022 v 16:09 | Karma článku: 5.58 | Přečteno: 222 | Diskuse

Jan Pražák

Železniční nostalgie

„Cože, ty jako zarytá nekuřačka si chceš fakt zapálit cigáro?“ „No jasně, šoupni mi sem rovnou dvě, ať to tady pořádně zahulíme. A pospěš si, dělej, než nám sem začnou lézt!“

9.12.2022 v 14:34 | Karma článku: 18.87 | Přečteno: 344 | Diskuse

Jiří Herblich

Jedině pravdou budeš poměřovat svět, tak zní zákon světa

Kdo pozná pravdu sám v sobě, bude člověkem ne hledajícím, ale vědoucím. Proto nehledejte, ale buďte jako já zněla odpověď, z nebe.

9.12.2022 v 8:17 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 54 | Diskuse
Počet článků 239 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 480

Zajímám se o spoustu témat - která se trochu mění podle let a období.

Dcera je výjimečná, říká Julia Robertsová. Hazel oslavila 18. narozeniny

Herečka Julia Robertsová (55) oslavila osmnáctiny svých dvojčat, dcery Hazel a syna Finna společnou vzpomínkovou...

Zemřela Kirstie Alleyová. Hvězda trilogie Kdopak to mluví podlehla rakovině

Po krátkém boji s rakovinou zemřela v 71 letech americká herečka Kirstie Alleyová, hvězda filmové trilogie Kdopak to...

Politik opustil partnerku a děti po šestnácti letech kvůli pornoherečce

Německý politik Hagen Reinhold (44) opustil svoji dlouholetou partnerku Karoline Preislerovou (51), se kterou má tři...

Žádné Uložto! Startuje České kino, za stovku nabízí ke streamování 650 filmů

Oblíbené české filmy, pohádky i seriály ke stažení na jednom místě, legálně a ve vysoké kvalitě slibuje nová platforma...

Céline Dion oznámila, že trpí neléčitelnou nemocí, která vede k nehybnosti

Kanadská zpěvačka Céline Dion (54) svým fanouškům na sociálních sítích oznámila, že musí zrušit nebo přesunout své...