Pondělí 24. ledna 2022, svátek má Milena
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pondělí 24. ledna 2022 Milena

Mechanické převody (kolo a pastorek) a převody elektrické (transformátory) - aktualizace

9. 07. 2021 23:26:32
Přepracovaná verze příspěvku "Co se děje kolem elektřiny a mechaniky 9". Přímá úměra - přímá úměra sestupná - nepřímá úměra.

původní příspěvek "Co se děje kolem elektřiny a mechaniky 9"

https://jantomasek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=762778

Aktualizovaná verze

Aktualizovaná verze část 1

PŘEVODY : VZESTUPNÝ /dvoučlenný mechanický převod do síly - v elektrotechnice by byl ekvivalentem transformátor navyšující napětí/

převodový poměr "i" větší než 1 - jde převod do síly

hlavní veličina - síla "F" vzrůstá platí přímá úměra

hlavní veličina - napětí "U" roste - vzrůstá - platí přímá úměra

vedlejší veličina (u mech. převodů) - rychlost "v" se snižuje - platí nepřímá úměra - neboli vyjádřeno vlastními slovy protichůdná sestupná úměra

Aktualizovaná verze část 2

PŘEVODY : SESTUPNÝ /dvoučlenný mechanický převod do síly - v elektrotechnice by byl ekvivalentem transformátor snižující napětí/

převodový poměr "i" menší než 1 - jde převod kde se snižuje síla - převod do rychlosti

hlavní veličina - síla "F" se snižuje - platí přímá úměra - neboli vyjádřeno vlastními slovy sestupná přímá úměra

hlavní veličina - napětí "U" se snižuje - platí přímá úměra - neboli vyjádřeno vlastními slovy sestupná přímá úměra

vedlejší veličina (u mech. převodů) - rychlost "v" narůstá - platí přímá úměra - neboli vyjádřeno vlastními slovy protichůdná vzestupná úměra

Aktualizovaná verze část 3

PŘENOS od středu otáčení na okraj - nebo naopak (kohoutkovo vysoké kolo, páka)

/tento typ převodu je pouze mechanickou záležitostí - v elektrotechnice pro něj není ekvivalent - ekvivalentem by byl pouze standartní obousměrný vodič/

PŘENOS OTÁČIVÉHO POHYBU OD STŘEDU NA OKRAJ /Kohoutkovo vysoké kolo, zadní kolo bicyklu/ - narůstá rychlost

PŘENOS OTÁČIVÉHO POHYBU DO STŘEDU OD OKRAJE /páka/ - roste síla

Druhá aktualizace - měrný odpor a odpor + rychlost a úhlová rychlot

některé fyzikální jednotky mají charakter konstant -- jiné jsou zase proměnné

u "příbuzných" jednotek zpravidla odlišuje nějaký přívlastek konstantu od proměnných

Druhá aktualizace - měrný odpor a odpor + rychlost a úhlová rychlost (pokračování)

MECHANIKA

tak například "úhlová rychlost" například na bicyklu má stále stejnou rychlost bez ohledu na vzdálenosti (či poloměru) zjišťovaného místa na kole od středu otáčení

v podstatě se dá říci - že úlová rychlost je rychlostí motoru (neboli šlapání) a již se nemění

naopak rychlost (míněno standartní rychlost) nárůstá s poloměrem otáčení

Druhá aktualizace - měrný odpor a odpor + rychlost a úhlová rychlost (pokračování)

ELEKTROTECHNIKA

podobná situace je i v elektrotechnice - například vztah mezi měrným elektrickým odporem - a standartním elektrickým odporem

"měrný odpor - rezistivita" je odvislý pouze od druhu materiálu - u odporu jako takového se navíc přidávají i rozměry materiálu - tedy délka vodiče a jeho průřez

Původní verze

Rozdělení veličin

Mezi mechanickými a elektrickými převody (jako například u transformátoru) je jistá paralela

některé veličiny jsou přímoúměrné - jiné nepřímouměrné - což je zevrubné rozdělení veličin.

Přímoúměrnost lze ovšem rozčlenit na přímoumérnost (dejme tomu standartní) a přímoúměrnost sestupnou.

Rozdělení převodů

Jistý problém je - že u převody jsou minimálně dvojího druhu - tedy navyšující převod a snižující převod.

Původní verze (pokračování)

1. navyšující převod pro sílu (motocyklový) a transformátor navyšující napětí

Tento typ převodu je asi vhodné brát jako výchozí - protože nastává zcela základní vzestupné převody v souladu s přímou úměrou veličin.

- buďto pro sílu (u mechanického převodu kolo - pastorek)

- nebo pro napětí (u transformátoru)

ilustrace: výchozí převod (přímá úměra převodů) - mechanický do síly - elektrický navyšující napětí (+ přímá úměra veličin)

SMLUVNÍMI HLAVNÍMI VÝSTUPNNÍMI VELIČINAMI u mechanických a elektrických převodů by mohly být SÍLA F a NAPĚTÍ U - v tomto úzu by RYCHLOST "v" - eventuálně PROUD "I" měli být asi brány jako druhé - či druhotné výstupní veličiny.

Původní verze (pokračování)

2. mechanický převod snižující sílu a navyšující rychlost (převod bicyklový) a transformátor snižující napětí

U těchto převodů je platné: sestupné převody a sestupná přímá úměra výstupních veličin.

nebo opisněji...

Sestupné převody

a sestupná přímá úměra hlavních výstupních veličin (síly F nebo napětí U)

a nepřímá úměra (z hlediska uživatele tedy zdánlivá vzestupná přímá úměra) druhých výstupních veličin - tedy rychlosti "v" - eventuelně proudu "I")

Pro výstupní veličiny u těchto převodů (tedy sílu F napětí U( rovněž platí přímá - ale už to není tak jasná přímá úměra jako u převodů výše.

U bicyklového převodu (kolo je větší než pastorek) se s převodovým poměrem síla snižuje a naopak narůstá rychlost.

Pro rozlišení by se tedy mohly použít pojmy:

2F/ mechanický převod - bicyklový převod (sestupný převod)

(výstupní veličiny - sestupná přímá úměra)
z hlediska síly F - přímá úměra sestupná

(nebo nepravá přímá úměra - čil zdánlivá přímá úměra - zdánlivě vzestupná přímá úměra)
z hlediska rychlosti "v" - přímá úměra nepravá nebo zdánlivě vzestupná.

2U/ elektrický převod - transformátor snižující napětí (sestupný převod)

Pro odpovídající transformátory (snižující napětí) by funkce převodu byla platná pro veličiny

(výstupní veličiny - sestupná přímá úměra)

pro napětí "U" sestupná přímá úměra
(napěťově sestupný transformátor teoreticky navyšuje proud "I" - ovšem proudové transformátory jsou poměrně vyjímečná záležitost).

druhý převod - mechanický snižující sílu - tedy do rychlosti (bicykl) - transformátor snižující napětí

Původní verze (pokračování)

3. (21.)- přenos pohybu,

Kohoutkovo vysoké kolo, páka, klíč ( tento druh převodu v elektrotechnice nemá ekvivalent - jednalo by se o běžný vodič)

Zadní kolo bicyklu není převod - ale spíše se jedná o "přenos" pohybu - jde tedy o další zařízení.

Pro tento druh přenosu pohybu platí:
- narůstajícím poloměrem či průměrem roste rychlost v (tedy přímá úměra převodu + přímá úměra výstupní veličiny).


- a naopak co se týče přenosu síly - tak od od začátku nástroje (například u páky by začátek odpovídal místu záběru na břemeno) směrem k držadlu páky se snižuje síla - páka tedy šetří sílu (čistě geometricky - k pomyslnému středu otáčení síla F narůstá a naopak k držadlu klesá ) - tedy je zde platná dejme tomu (přímá úměra převodu + sestupná přímá úměra veličin) .

Původní verze (pokračování)

4. převodové poměry

Možná ještě pro doplnění výpočet

převodový poměr = druhá přímo úměrná veličina / první př.ú. veličina = 1. nepř. ú veličina/ 2. nepř. ú veličina

pokud tedy převodový poměr "k" u transformátoru - nebo "I" u jednostopého vozidla je

"i" nebo "k" větší než 1

pak pro hlavní veličinu (tedy sílu F napo napětí U znamená, že se jedná o motocyklový převod nebo napětí navyšující transformátor)

"k" menší 1 transformátor snižující napětí

"i" menší 1 bicyklový převod - nebo převod silově zeslabující

pro druhou (nepřímoúměrnou) veličinu - tedy rychlost vozidla

"i" menší 1 pak jde o převod do rychlosti (cyklistický převod - snižující sílu)

"i" větší1 pak jde o převod do pomala (do síly - motocyklový převod)

Autor: Jan Tomášek | pátek 9.7.2021 23:26 | karma článku: 5.90 | přečteno: 330x

Další články blogera

Jan Tomášek

Industriální Kroměříž - malá elektrárna, továrna na uzeniny (elektřina VN a NN 14)

Malá parní elektrárna, Simonova továrna na uzeniny, a také automobily Simca. Nejen podobně znějící názvy firem mohou být důvodem ke sloučení více námětů v jeden. Pro Kroměříž trochu netypická turistika.

1.1.2022 v 9:43 | Karma článku: 6.94 | Přečteno: 258 | Diskuse

Jan Tomášek

Mechanika 6 - vzlet letounu a diagram XY jako statistika provozu a výkonu

Navozující příspěvek na předchozí příspěvky o mechanice . v pozornosti opět veličiny čas, frekvence, rychlost - a dále síla, moment síly, výkon

15.12.2021 v 10:12 | Karma článku: 4.85 | Přečteno: 243 | Diskuse

Jan Tomášek

Na konečné v Řečkovicích - proč byl u tramavají zaveden stejnosměrný proud a co je měnírna

Kromě informací o stejnosměrné napájecí trakce pro tramvaje, též pojednání o liniových stavbách jako jsou třeba různé rozvody, třeba elektrické - takovou typickou liniovou stavbou je ovšem plynovod nebo ropovod.

10.12.2021 v 11:04 | Karma článku: 9.81 | Přečteno: 599 | Diskuse

Jan Tomášek

Mechanika 5 - tři stupně momentů - statické momenty, moment síly, výkon a čas a rychlost

Další pokračování v bádání nad veličinami mechaniky - a to zejména statiky a dynamiky - především z matematického hlediska

5.12.2021 v 8:49 | Karma článku: 5.44 | Přečteno: 289 | Diskuse

Další články z rubriky Věda

Dana Tenzler

Slunce prolétá obří bublinou

Díky vyhodnocení materiálů, které dodala vesmírná sonda Gaia, odhalili vědci, jak vypadá naše nejbližší kosmické okolí. Nacházíme se v obří bublině. (délka blogu 5 min.)

24.1.2022 v 8:00 | Karma článku: 19.16 | Přečteno: 304 | Diskuse

Tomáš Flaška

Jsem paranoidní, nebo mě Čína fakt chce špehovat?

Taková drobnost. Koupě obyčejného nabíjecího kabelu na telefon přes čínský eshop za pár šupů. Jenomže tady něco nehraje.

23.1.2022 v 12:13 | Karma článku: 31.44 | Přečteno: 1386 | Diskuse

Jan Mestan

Pohádka o putujících deskách

Čím to, že výsledkem rozdílu extrémně extrémně (2x extrémně tam není náhodou) nepřesného modelu pohybů desek a reálného měření GPS má být dokonalé pole deformací uvnitř desky? Chyba je na straně rámce, ve kterém měření provádíme.

22.1.2022 v 19:13 | Karma článku: 11.63 | Přečteno: 477 |

Jan Mestan

Komentář: Souostroví Tonga – tektonický rámec

Na webu Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky se objevil text k erupci sopky Hunga Tonga–Hunga Haʻapai. Krátce na něj zareaguji.

21.1.2022 v 3:34 | Karma článku: 14.32 | Přečteno: 371 |

Jaroslav Flegr

Proč nebude vakcína na omikron a proč je to vlastně fuk

Máme se očkovat vakcínami proti wuhanskému viru, nebo si máme radši počkat na vakcíny proti novým variantám? Odpověď zní – je třeba se očkovat tím, co je. Ostatně, vakcíny proti jiným variantám nejspíš ani nebudou. Proč?

20.1.2022 v 14:50 | Karma článku: 44.57 | Přečteno: 26115 | Diskuse
Počet článků 242 Celková karma 7.11 Průměrná čtenost 430

Zajímám se o spoustu témat - která se trochu mění podle let a období.

Najdete na iDNES.cz