Středa 14. dubna 2021, svátek má Vincenc
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Středa 14. dubna 2021 Vincenc

Letiště Žatec a Mig 23

21. 12. 2020 11:24:30
Vojenské letiště u Žatce byl poměrně rozlehlý areál - burácení leteckých motorů zde utichlo před více jak dvěma desítkami let. A bylo to právě letiště Žatec - které se stalo základnou hlavně pro proudové letouny.

V Žatci se vystřídaly snad všechny typy proudových letounů - co sloužily v československém letectvu.

Letiště tvořil systém několik drah - v rovnoběžném - či pravoúhlém uspořádání. Nejblíž k provozním budovám se nacházela pojezdová dráha - souběžně s jistým odstupem hlavní vzletová a přistávací dráha - podél které vedl takzvaný nouzový pás. Druhá vzletová a přistávací dráha poněkud porušovala zavedenou symetrii a pravoúhlost - neboť tangenciálně vybíhala někam k okraji areálu - s ostatními dráhami propojena pouze krátkou spojkou.

V areálu nemohly chybět ani podzemní hangáry - úly - takzvané zodolněné úkryty letounů. Některé skupiny podzemních úlů byly určeny pro letouny Mig 21 - jiné Mig 23.

Mig 23 by se dal možná nazvat mladším příbuzným přelomového nadzvukového letounu Mig 21 - který se stal jistou legendou jednak svou koncepcí s šípovitými křídly - a dále i třeba svým reálným nasazením ve Vietnamské válce.

Mig 23 svého předchůdce v několika parametrech převyšuje - nejen v rozměrech - či rychlosti. Dále letové vlastnosti ovlivňuje třeba měnitelná geometrie křídel.

Po provoz letounu jsou důležité nejen jeho technické parametry a vlastnosti - protože jak známo rychle a snadno se kazí nejen zuby - ale podstatná je třeba i údržba.

takže jak tedy probíhá taková údržba u útvaru...

NEJPRVE JEDNOTLIVÉ ODBORNOSTI

A. ÚDRŽBA Z HLEDISKA ODBORNOSTÍ...

Bojové letadlo současnosti je velice složitým výtvorem lidského umu - a k jeho provozu je potřeba tým specialistů.

A1 ODBORNOST - DRAK A MOTOR

Nejdelší tradici v inženýrské letecké službě má odbornost "drak a motor". Montérky zamaštěné od oleje a paliva - stejně jako šroubovák, kleště a drát zůstaly dodnes znakem stavovské příslušnosti leteckého údržbáře. V prvním období specialisté v tomto oboru vykonávali všechny práce spojené s údržbou a provozem letadel.
V současnosti však proniká i do této specializace elektronika - zejména v systémech regulace proudových motorů.
Technik specializace "drak a motor" obstarává údržbu a zabezpečuje provoz:
- nosné konstrukce
- a potahu letounu
systémů palivových
systémů vzduchových
vzduchových
olejových
hydraulických
systému řízení letadla
a ovládání motoru

Mimoto "technik motoru" organizuje, kontroluje a dozoruje specializaci jiných odborností, při přípravě letadla k letu.

A2 DRUHÁ ODBORNOST ELEKTROÚDRŽBA
Druhá odbornost se zabývá elektrickým a speciálním vybavením letadel. U složitějších typů letadel bývá tato odbornost ještě dále rozdělena. Hlavním úkolem těchto specialistů je zajistit údržbu a provoz elektrických zařízení.
Technici elektro zabezpečují například
-zdroje elektrické energie (generátory, alternátory)
-elektrické snímače
-řídící prvky
-elektronickou automatiku
-systémy automatického řízení letu
***
specialisté pro elektrické vybavení navíc zajišťují
- elektrické vybavení
- kyslíkové vybavení


A3 ODBORNOST- RÁDIOVÉ A RADIOTECHNICKÉ VYBAVENÍ LETOUNU
- údržba a provoz všech prostředků spojení
- radionavigačních prostředků
- zařízení pro radiotechnický průzkum
- zařízení pro rádiový průzkum
- systému pro radiotechnický boj
- další rádiové i radiotechnické systémy

A4 ODBORNOST - ČINNOSTI SPOJENÉ S LETECKOU VÝZBROJÍ A PYROMECHANISMY LETOUNU
jejich příslušníci zajišťují provoz zbraňového provozu letadla
a všech jeho pyromechanismů
***
Pro všechny specializace je v současnosti typické, že dochází k jejich zbližování s potřebou těsné součinnosti. Na druhé straně se prohlubuje jejich specializace.

DÁLE ÚDRŽBA Z HLEDISKA ČASOVÉ POSLOUPNOSTI...

B ÚDRŽBA Z HLEDISKA ČASOVÉ POSLOUPNOST A DRUHY ÚDRŽBY

podrobněji alespoň dva druhy údržby (z hlediska časové posloupnosti) - 1. předběžná kontrola a příprava a 3. příprava k opakovanému letu

B1 (ÚDRŽBA) PŘEDBĚŽNÁ KONTROLA A PŘÍPRAVA

SYSTÉM ÚDRŽBY LETADEL LETECTVA ČSLA
je preventivní, periodický, nezávislý na stavu letecké techniky
provádí je inženýři letecké služby letky

***
U - ÚDRŽBA U ÚTVARU
U1 - PŘEDBĚŽNÁ KONTROLA A PŘÍPRAVA
U2 - předletová příprava
U3 - příprava k opakovanému vzletu
U4 - poletová příprava
U5 - celková prohlídka a předepsané práce
U6 - účelová prohlídka
U7 - příprava letecké techniky na zimní (letní) období
V - ÚDRŽBA VNĚ ÚTVARU
V1 - předepsané práce
V2 - střední opravy (uskutečňují se v leteckých vojskových opravnách)
V3 - generální oprava (letecké opravárenské podniky - po g.o. je letado z provozního hlediska považováno za nové)

***
U - ÚDRŽBA U ÚTVARU
U1 - PŘEDBĚŽNÁ KONTROLA A PŘÍPRAVA

- každá práce na technice začíná úpravou pracoviště
- z letounu jsou snímány ochranné kryty a povlaky
- technik letounu otevře a zajistí kabinu
- na místa potahu kam je potřeba stoupat položí ochranné rohože
- před započetím práce technik zkontroluje kompletnost a stav nářadí
- pracovní oblek mechanika by měl být přiměřeně čistý a neporušený (tím se zabrání vypadnutí předmětů do letadla - kde by mohly způsobit vážnou nehodu - například zablokováním táhel
- sejmutím podvěšené výzbroje a poodkrytím kontrolních krytů letadla , může začít KONTROLNÍ PROHLÍDKA jejímž účelem je zjistit, zda se kontrolované součásti, agregáty a systémy neodlišují od předepsaného stavu - posláním kontroly je odhalit co nejvíce vad a poruch
- zjišťovat je třeba i mechanická poškození - která vznikají vlivem vnějších podmínek - nebo vlivem práce letadlových systémů
- charakteristickým poškozením jsou například deformace a trhliny na namáhaných částech přistávacího zařízení - nebo vypadávání nýtů a šroubků v důsledku vibrací letounu
- vyhledávají se netěsnosti u potrubí různých instalací - vyskytují se především v místech spojů - nebo tam, kde je potrubí mechanicky namáhané
- při prohlídce se zkouší funkčnost různých systémů - tato funkce je typická především pro odbornosti elektrického a speciálního vybavení a pro odbornosti rádiového a raditechnického vybavení a týká se i kontroly letecké výzbroje
- po zjištění stavu letadla začíná odhalovaní zjištěných vad - a odstraňování zjištěných poruch - a u složitějších systémů - vyhledání vadného bloku - či agregátu
- v závislosti na závažnosti vady a na možnostech jejího odstranění dochází k výměně buďto celého agregátu - nebo jen součástí
- po provedení opravy se vyzkouší činnost opraveného agregátu - či součásti a prověří se funkčnost celého systému
- pro zachování co nejdelší životnosti je třeba zabránit dlouhodobě působícím negativním vlivům - aby nepoškozovaly letadlo, nezbytné je provádět důkladné čištění - od odstraňování koroze po čištění od prachu
- jakmile je letadlo očištěno -je možné začít s ošetřováním
- obnovují se nátěry
- na funkční plochy pícnic se nanáší mazadla, která chrání jejich povrch
- je nutné promazat všechny kloubové spoje a ložiska
- na závěr přípravy seřizuje technik jednotlivé agregáty i celé systémy
- každá práce na letadle musí být zapsána do průvodní dokumentace letounu
- technická dokumentace je velmi důležitá například i z důvodu, aby například letoun odstartoval s agregátem - který je již na hranici životnosti - což se pozná například podle kontroly hodin
- na úplný závěr předběžné kontroly je třeba provést úklid pracoviště, kontrolu úplnosti nářadí včetně prohlídky opravovaných úseků - aby se takovýmto způsobem případně identifikovaly zapomenuté předměty - které by se mohly stát příčinnou nehody

B2 (ÚDRŽBA) PŘÍPRAVA K OPAKOVANÉMU LETU

SYSTÉM ÚDRŽBY LETADEL LETECTVA ČSLA
je preventivní, periodický, nezávislý na stavu letecké techniky
provádí je inženýři letecké služby letky

***
U - ÚDRŽBA U ÚTVARU
U1 - předběžná kontrola a příprava
U2 - předletová příprava
U3 - PŘÍPRAVA K OPAKOVANÉMU LETU
U4 - poletová příprava
U5 - celková prohlídka a předepsané práce
U6 - účelová prohlídka
U7 - příprava letecké techniky na zimní (letní) období
V -ÚDRŽBA VNĚ ÚTVARU
V1 - předepsané práce
V2 - střední opravy (uskutečňují se v leteckých vojskových opravnách)
V3 - generální oprava (letecké opravárenské podniky - po g.o. je letado z provozního hlediska považováno za nové)

***
U - ÚDRŽBA U ÚTVARU
U3 - PŘÍPRAVA K OPAKOVANÉMU LETU


- při přípravě k opakovanému letu se provádí podobné úkony jako při "předletové přípravě"
- přibívá k nim pouze odstranění závad zjištěných při předchozí kontrolní prohlídce - tedy "poletové přípravě"
- letadlo je doplňováno palivem, plyny, speciálními kapalinami nebo oleji
- po provedení příprav podepíše technik záznam o připravenosti letadla

volně podle Provoz a údržba letadel (dokument armádního filmu)

Autor: Jan Tomášek | pondělí 21.12.2020 11:24 | karma článku: 15.90 | přečteno: 879x

Další články blogera

Jan Tomášek

Co se děje kolem elektřiny 16 - indukčnost cívky

Navazující příspěvek na předchozí - tedy pokračování v pojednání o indukčnosti cívky. Tentokrát ovšem vycházející z předpokladu - že elektrický proud se na cívce zpožďuje za napětím.

9.4.2021 v 15:38 | Karma článku: 8.13 | Přečteno: 277 | Diskuse

Jan Tomášek

Co se děje kolem elektřiny 15 - indukčnost cívky

Pokračování předchozího příspěvku - tentokrát by měly přibýt další podrobnosti - zejména co týče konkrétního využití indukčnosti cívky - a různých forem využití magnetické indukce. Pro zpochybnění hypotézy však spíše sci-fi.

8.4.2021 v 18:57 | Karma článku: 4.23 | Přečteno: 202 | Diskuse

Jan Tomášek

Co se děje kolem elektřiny 14 - volty proti ohmům

Navazující příspěvek na předcházející, tentokrát ze zaměřením především na cívku, jednak co se týče veličin souvisejících s indukčností, jedna ve vztahu k vlastnímu Ohmovu zákonu.

8.4.2021 v 10:51 | Karma článku: 4.36 | Přečteno: 229 | Diskuse

Jan Tomášek

Co se děje kolem elektřiny 12 - Ohmův zákon pro zvídavé 4 - v čase a nečase (verze 2)

Doplňená verze předchozího příspěvku o další úvahy nad Ohmovým zákonem a základními veličinami s ním související...

5.4.2021 v 19:53 | Karma článku: 6.02 | Přečteno: 346 | Diskuse

Další články z rubriky Věda

Stisk Studentský deník

Tomáš Přibyl: Gagarin byl pro první let ideální kandidát

Brno - Dnes je to šedesát let ode dne, kdy se první člověk podíval do vesmíru. Jurij Gagarin se stal prvním kosmonautem 12. dubna 1961.

12.4.2021 v 13:25 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 49 | Diskuse

Dana Tenzler

Další mezihvězdný návštěvník - kometa Borisov (1)

Po mezihvězdném asteroidu Oumuamua je to další návštěva, která k nám přiletěla od cizí hvězdy. Čím je zvláštní kometa Borisov a čím se liší od dříve objeveného asteroidu? Délka blogu 5 min.

12.4.2021 v 8:00 | Karma článku: 22.10 | Přečteno: 294 | Diskuse

Jaroslav Chudáček

Pavel Kasík byl odejit z Technetu

Pavel Kasík, dle mne a mnohých dalších čtenářů zajímajících se o vědu a techniku jeden z nejlepších autorů na Technet.cz přišel o místo.

11.4.2021 v 19:35 | Karma článku: 31.24 | Přečteno: 1165 | Diskuse

Jan Tomášek

Co se děje kolem elektřiny 16 - indukčnost cívky

Navazující příspěvek na předchozí - tedy pokračování v pojednání o indukčnosti cívky. Tentokrát ovšem vycházející z předpokladu - že elektrický proud se na cívce zpožďuje za napětím.

9.4.2021 v 15:38 | Karma článku: 8.13 | Přečteno: 277 | Diskuse

Jiří Nebřenský

Nadměrně nastavený parameter citlivosti PCR testů vyrábí nakažlivé i z nenakažených lidí

Jde o tzv. Ct (Cycle treshold). Hodnota tohoto parametru se neuvádí do testů, i proto je předmětem dohadů až pobouření.

9.4.2021 v 9:13 | Karma článku: 20.96 | Přečteno: 580 | Diskuse
Počet článků 243 Celková karma 7.24 Průměrná čtenost 405

Od mládí se zajímám o veřejné dění, přispívám na literární servery pod nikem Gogin. Dále fotografuji a kreslím.

http://jt.brno-online.cz

http://twitter.com/honzatomasek

 

Najdete na iDNES.cz