Sobota 10. prosince 2022, svátek má Julie
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Sobota 10. prosince 2022 Julie

Donínsko - někdejší český poloostrov v Německu

17. 04. 2022 20:29:34
Toulky českou minulostí. V ranném středověku k Čechám již dávno ztracený územní výběžek - či poloostrov zvaný Donínsko - s hrady Donín a Königstein.

DONÍNSKO - ČESKÉ ZBOŽÍ V ŘÍŠI

Hranice Čech tvořená okruhem pohraničních hor, jejihž hřebeny na severu překračuje několik výběžků, nazývaných také poloostrovy - nejvýraznějšími je Šluknovský a Frýdlantský výběžek. V ranném středověku na čas patřil k Čechám ještě jeden výběžek - Donínsko - který se táhl až téměř k dnešním Drážďanům.

V jedenáctém století na území měly svá sídla ještě Polabští Slované, se kterými se například již v předchozím století potýkala vojska Saského vévody Jindřicha Ptáčníka. V této době podél řeky Labe vyrostly německé pevnosti - a byly také ustanoveny pohraniční marky - Míšeňská marka, Lužická marka a (Saská) Východní marka. Nicméně vize německé nadvlády zcela nevyšla, a území Polabských Slovanů bylo v zájmu sousedních slovanských národů - Poláků a Čechů.

Přibližně kolem milénia - tedy kolem roku 1000 se vyvstala v Německu nová idea - ovládnout území na Labi nepřímo - prostřednictvím lenní závislosti. Na knížecím stolci v Praze se ocitl během bratrovražedných půtek mezi Přemyslovci kníže Vladivoj, který údajně „v důsledku moudré rady“, věrnost Římskému králi Jindřichovi II. a odměnou obdržel Čechy jako léno.

Od roku 1002 se stalo České knížectví lénem Římské říše - později Svaté říše římské národa německého (do této doby, jak je známo z časů knížete Václava platila ve vztahu k Německu pouze tributní závislost - odváděl se pouze dobytek a zboží).

Nicméně za Vladivoje se staly Čechy lénem (další říšská léna podle všeho měla vzniknout v Polabí), nicméně přímo do Svaté říše římské byly začleněny později - pravděpodobně v době kdy Přemyslovci poprvé obdrželi královskou korunu - tedy buďto za krále Vratislava nebo Vladislava.

V jedenáctém století se Čechům na čas podařilo opanovat Donínsko - územní poloostrov - které bylo vyčleněno z Míšeňské marky - a získalo statut "České zboží v říši" - což naznačuje, že v jedenáctém století Čechy za "plnohodnotnou" součást Svaté říše římské považovány nebyly - nicméně byly již říšským lénem. Z tohoto důvodu byl pravděpodobně pro Donínsko vytvořen tento neobvyklý statut "Donísko - české zboží v říši".

DONÍNSKO POPRVÉ PATŘÍ K ČECHÁM

Patrně nejznámějšími či nejvýznamnějšími českými knížaty prvního století doby románské - tedy jedenáctého století byli bratři Spytihněv a Vratislav - oba s přídomkem druhý. Spytihněv je známý přestavbou chrámu Svatého Víta z rotundy na baziliku, další zajímavostí by bylo, že například na Moravě zrušil údělná knížectví - a Morava se na krátkou dobu stala společnou správní jednotkou s vlastním Čechami. Možná by Spytihněv ́mohl být považován ještě za přelomovějšího panovníka než později Vratislav - jenže Vratislav dostal od císaře udělen osobní titul král. Vratislav I. (Wratislaus Primus Rex).

Možná ještě jisté vymezení termínů - podle některých výkladů doba románská začala až kolem roku 1100 - desáté století by tedy bylo druhým stoletím doby otonské.

Na dvorském sjezdu v Mohuči roku 1085 udělil Římský císař Jindřich IV českému panovníkovi královskou hodnost. a patnáctého června téhož roku se na Pražském hradě konala vůbec první korunovace - při níž Arcibiskub trevírský Egilbert za ohromného návalu lidu zlatou čelenku na hlavu knížete Vratislava II, od té chvíle jako krále prvního - a poněkud skromnější čelenkou ozdobil i hlavu jeho třetí manželky - polské princezny Svatavy.

S další generací českých knížat - což byli Vratislavovi synové byla situace už horší - neboť mezi bratry byla spousta svárů a zášti, která někdy i končila prolitím krve - a nakonec jména Jako Břetislav II, Vladislav I., Bořivoj II či Soběslav I už nejsou ani tak známá - jako například jména jejich předků z počátku přemyslovského státu.

Kromě titulu král získal Vratislav roku 1076 od císaře další benefit - titul Markrabě míšeňský a lužický - byť pouze na necelé dva roky. K území na sever od Čech bylo možno také přičíst okolí hradů Donín a Königstein - území zvané Donínsko - které mělo statut českého zboží v říši.

odkazy vně:

Vratislav II.# Lukáš Reitinger, Ph.D.# Včera, dnes a zítra 21 - YouTube

Toulky českou minulostí: Díl 57 Vratislav II. - YouTube

DONÍNSKO JIŽ K ČECHÁM NENÁLEŽÍ

Donínsko ovšem za nedlouho - dokonce jako věno obdržel Wiprecht Grojčský nebo též Wiprecht z Grojče (něm. Wiprecht von Groitzsch) - přítel, bojovník a rádce českého krále, který se dokonce stal jeho zetěm. Wiprecht později rovněž obdržel tituly markrabě míšenský a lužický.

Wiprecht Grojčský nebo též Wiprecht z Grojče (něm. Wiprecht von Groitzsch; kolem 1050? – 22. květen 1124 Klášter Pegau) byl německý šlechtic, přítel, bojovník a rádce českého krále Vratislava II. Jako Wiprecht II. byl purkrabí župy Balsamgau, od roku 1070 hrabě z Grojče a jako Wiprecht I. od roku 1123 markrabě míšenský a lužický.

Wiprechtovi potomci obdrží později titul "purkrabí z Donína" - zkráceně "Donínové".


DONÍNSKO PODRUHÉ PATŘÍ K ČECHÁM

V roce 1212 opět připadá hrad darem Fridricha II. českému králi Přemyslu Otakarovi I., ovšem za podmínky, že hrad vyplatí Míšni, což se i stalo. Roku 1341 je purkrabství donínské proměněno v panství České koruny přináležející králi.

V době panování Karla IV z hlediska dobového práva ke dvěma významným událostem.,,

Roku 1356 bylo třeba i z území Míšeňské marky ustanoveno Saské kurfiřství (neboli Kursasko, či Cursasko).

A přímo na hrad Königstein přijel Karel IV roku 1359 slavnostně podepsat privilegium plavby na Labi.

Hrad ovšem v roce 1402 připadl k Míšeňsku (následně Sasku) – byl dobyt – a Donínové - původně Grojčtí o svou hodnost purkrabích přišli, přesto se ale dále psali jako Donínové. Koruna se domáhala ještě s různými úspěchy náhrady, ale v 17. století tyto pokusy ustaly, zůstaly bez odezvy.

... a jedna z mnoha dalších epizod...

KLÁŠTER CHVÁLY MARIANA ZÁZRAKU

V roce 1516 šel kolem hradu Saský vévoda Jindřich "Vousáč" a dostal nápad...

Na hradě vznikl klášter, který čítal jednoho převora a dvanáct mnichů. Ale již roku 1524 po řeholnících nebylo ani stopy.

DONÍNSKO a jeho střediska ("HLAVNÍ MĚSTA")

Donín (nad Pirmou)

Původní hradiště (grad).

Köngstein

Hrad nechal založit král Václav I., tedy jde o dobu, kdy Donínsko patřilo k Čechám podruhé.

(11) KÖNIGSTEIN - Obří pevnost, kterou založili Češi - YouTube

Obří pevnost jen pár kilometrů od našich hranic skrývá děsivou minulost plnou utrpení. Bylo v ní nejen vězení nebo zajatecký tábor, ale v dobách Východního Německa tady byl zřízen i jeden z dětských pracovních táborů.

související příspěvky

Čechy a Morava od pádu Římské říše po Karla velikého - historický rozcestník - Blog iDNES.cz

Hradiště Tetín a první Přemyslovci: Bořivoj I - Spytihněv I. a Vratislav I - Blog iDNES.cz

Úsvit Lužice - Jindřich Ptáčník a kníže Václav - Blog iDNES.cz

Malá lužickosrbská mluvnice (příběh z Lužice 9 a 10) - Blog iDNES.cz

O Čáslavi-hrádku a dalších hradištích přemyslovského státu - období ranného středověku - Blog iDNES.cz

Vývoj Česko – Lužické hranice - Blog iDNES.cz

Boleslav Chrabrý - polská epizoda v Lužici, na Moravě a Čechách - Blog iDNES.cz

Autor: Jan Tomášek | neděle 17.4.2022 20:29 | karma článku: 10.11 | přečteno: 441x

Další články blogera

Jan Tomášek

Jan Kozák: Lovcem v tajze

Jan Kozák - pro někoho již nepříliš známý spisovatel, možná byl známější jako předseda Svazu československých spisovatelův období tzv. normalizace.

25.11.2022 v 8:52 | Karma článku: 3.55 | Přečteno: 81 | Diskuse

Jan Tomášek

Sněhový pluh KSP 411 / LPO 411 S - železniční rozcestník a rozcestník těžba a hornictví

Když zasněží, a trať se stane skrze závěje nesjízdnou neznamená, že by vlaky vůbec neměly vyjet. Ve větších železničních stanicích jsou zpravidla pro tento účel k dispozici různá speciální železniční vozidla - třeba sněhové pluhy.

28.8.2022 v 5:43 | Karma článku: 6.96 | Přečteno: 422 | Diskuse

Jan Tomášek

U brodu s Vilémem Závadou

V jednom místě na řece Oslavě je brod, a v svého času zde byl příležitostný přívoz. Zcela jistě provozován v 50tých a 60tých letech. Co se týče literárních ohlasů doby jsou tato léta například spojena s básníkem Vilémem Závadou.

26.8.2022 v 6:07 | Karma článku: 6.86 | Přečteno: 188 | Diskuse

Jan Tomášek

Cesty energie E - jak platit za elektřinu QR kódem, elektřina, plyn a ekonomika

Příspěvek by měl navázat na dřívější příspěvky zabývající se elektrickou energií především po technické stránce a zde by měla být především ekonomika - především z hlediska spotřebitele - jak se za elektřinu vlastně platí.

24.8.2022 v 21:48 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 315 | Diskuse

Další články z rubriky Cestování

Ladislav Větvička

Devastace stareho haviřskeho města

Je to smutny pohled. Studene ulice prosluleho haviřskeho města su prazdne. Mnoho věhlasnych hospod, kaj se haviři po šichtě schazali splachnut podzemni prach, zkrachovalo.

8.12.2022 v 11:11 | Karma článku: 42.43 | Přečteno: 2862 |

Petr Havránek

Cesta severním Vietnamem

Vietnam, země na jihovýchodě Asie byla v mém hledáčku již dvakrát. Ale pokaždé se mi do odletu připletly nějaké nepříjemnosti a z cesty sešlo. Tentokrát vše klaplo. Do třetice všeho dobrého, snad ...

6.12.2022 v 15:31 | Karma článku: 18.24 | Přečteno: 435 | Diskuse

Aleš Gill

Neznámá místa 10. - Zelené peklo uprostřed Mexika

Osm hodin jízdy autem severně od Mexico City leží místo, o kterém jste nejspíše nikdy neslyšeli. Uprostřed neprostupné džungle a hor je zahrada, která - kdyby byla v Evropě - bude v učebnicích a obležená davy turistů. Ale není.

6.12.2022 v 8:57 | Karma článku: 14.24 | Přečteno: 338 | Diskuse

Ladislav Větvička

Nejkratši cesta k horam vyššim jak Mont Blanc

Fčil, když sudruh Putin vylečil svět od korony a většina zemi světa upustila od koronopodfukovych opatřeni, je zase na chvilu jednoduche dostat se pod pěti tisicovky. Na chvilu. Bo co se polityci naučili, brzo využiju zas.

2.12.2022 v 11:11 | Karma článku: 44.35 | Přečteno: 3543 |

Ladislav Větvička

Jak sem na Kavkaze organyzoval druhu frontu

Ozvalo se zvoněni wocapu, což je super věc, bo se možete volat s lidma z druheho konca světa, vidět na jejich pysky a je to zadarmo. Teda uplně ne, stoji to stokorunu měsičně, když mate tu ukrajinsku kartu.

1.12.2022 v 18:18 | Karma článku: 43.63 | Přečteno: 3403 |
Počet článků 239 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 480

Zajímám se o spoustu témat - která se trochu mění podle let a období.

Dcera je výjimečná, říká Julia Robertsová. Hazel oslavila 18. narozeniny

Herečka Julia Robertsová (55) oslavila osmnáctiny svých dvojčat, dcery Hazel a syna Finna společnou vzpomínkovou...

Zemřela Kirstie Alleyová. Hvězda trilogie Kdopak to mluví podlehla rakovině

Po krátkém boji s rakovinou zemřela v 71 letech americká herečka Kirstie Alleyová, hvězda filmové trilogie Kdopak to...

Politik opustil partnerku a děti po šestnácti letech kvůli pornoherečce

Německý politik Hagen Reinhold (44) opustil svoji dlouholetou partnerku Karoline Preislerovou (51), se kterou má tři...

Žádné Uložto! Startuje České kino, za stovku nabízí ke streamování 650 filmů

Oblíbené české filmy, pohádky i seriály ke stažení na jednom místě, legálně a ve vysoké kvalitě slibuje nová platforma...

Céline Dion oznámila, že trpí neléčitelnou nemocí, která vede k nehybnosti

Kanadská zpěvačka Céline Dion (54) svým fanouškům na sociálních sítích oznámila, že musí zrušit nebo přesunout své...