Pondělí 24. ledna 2022, svátek má Milena
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pondělí 24. ledna 2022 Milena

Jak se připojit k internetu 11 - nahrávání a změna programů do počítače a telefonu

30. 08. 2021 8:21:44
další pokračování volného cyklu - tentokrát zejména zaměřeno na rozbor již zprovozněného připojení k internetu a zejména funkci uživatelské rozhraní (navigaci, menu) v počítači a telefonu a vymezení úkonů pro připojení k internetu

před - úvod přehled příspěvků na téma počítače a internet

druhy hardwaru a softwaru v počítačích a telefonech

dřívější příspěvky na téma počítače a internet (předchozí rozdělení)

na ilustraci výše souhrnná mapka příspěvků z dřívějška na téma počítače, telefony a internet

popis k ilustraci

uprostřed Jak se připojit k internetu 9 - devítka - což je něco jako hlavní příspěvek na téma počítače, telefony a internet (možná příliš obsáhlý)

jedenáctka - internet - navigační lišta a ovládání


Technické a provozní připojení počítače a telefonu - rozbor již zprovozněného a fungujícího připojení - blog iDNES (Jak se připojit k internetu 11)

desítka - navigační lišta a ukládání a stahování souborů


Ukládání a stahování souborů - blog na iDNES (Jak se připojit k internetu - v zajetí počítačů 10)

šestka softwerová
Internetové účty, blogy, aplikace - jejich navigace a ovládání - blog iDNES (Jak se připojit k internetu 6)

šestka hardwerová
Instalace nového PC, instalace programů a připojení k internetu - blog iDNES (V zajetí počítačů 6 - prakticky vzato) pozornost věnována zejména situaci při pořízení nového počítače a jeho zprovoznění

vlastní příspěvek

Jak se připojit k internetu 11 - technické a provozní připojení počítače a telefonu - rozbor funkcí uživatelského rozhraní

JAKÉ SOUČÁSTKY JSOU POTŘEBA KE SPOJENÍ S INTERNETEM?

11/ 1 PC technické připojení počítače k internetu

technické připojení počítače (přesněji síťové karty počítače - což je i lokální IP adresa počítače jsou pouze dvě

1PC - 1/ WiFi

1PC - 2/ ethernet (neboli kábel)

podrobněji

1PC - 1/ WiFi

WiFi přijímače - vysílače můžou být v počítači až tři, první hned při síťové kartě, další v modemu - kde můžou být dva zdroje WiFI - jeden hned při konektoru do počítače a další v modemu - routeru, kde můžo být dva zdroje wifi o různé frekvenci - čili teoreticky v rámci počítače mohou být až čtyři zdroje WiFI

1PC - 2/ ethernet (neboli kábel)

první (poněkud) skrytý ethernet - kábel je hned v počítači - mezi síťovou kartou a konektorem k počítači

druhý - již poměrně známý kábel vede od počítače k modemu

a třetím káblem může být nějakou formou veřejného kabelového rozvodu - třeba televizního - připojen počítač vně

PŘIPOJENÍ KABELEM MÁ OVŠEM SVOU HISTORII v TELEFONICKÉM PŘIPOJENÍ - a již prakticky NEPOUŽÍVANÉ TELEFONICKÉ PŘIPOJENÍ stále zůstalo jako položka ve složce NASTAVENÍ připojení k internetu ( podsložka SÍŤ A INTERNET a je vlastně výchozí položka pro OBNOVU PŘIPOJENÍ nebo nakonfigurování NOVÉHO PŘIPOJENÍ

Jak se připojit k internetu 11 - technické a provozní připojení počítače a telefonu - rozbor funkcí uživatelského rozhraní (pokračování)

11/ 2 TEL technické připojení telefonu k internetu

v případě telefonu je situace jednodušší - neboť připojení telefonu s internetem je prvoplánově jen jedno

Wi - Fi

k internetu se ovšem lze připojit i jinak - poměrně rozšířené - a možná i častější než spojování přes vifi je příjem internetu přes data

data byla prvotně určená pro telefonování nebo zprávy - a příjem internetu se utvořil až v řekněme v druhém plánu

asi proto při výpadku datového internetu se sice identifikuje stav nepřipojeno k internetu - a telefon začne vyhledávat síť Wi-FI - jiná spojení se vlastně nenabízí

(čistě teoreticky by byly asi možné i jiné možnosti - jako například přes bluetoo s napojit na jiný telefon s internetem, nebo modem - ale jedná se asi o možnosti opravdu jen teoretické - protože případná synchronizace by byla asi hodně komplikovaná)

kde se vlastně v telefonu přijímá WiFi

Anténa WIFI je obvykle umístěna na horní straně zařízení (poblíž antény GPS a diverzní mobilní antény). Lze si povšimnout, že neexistují žádné specifikace TRP, takže obecně není příliš žádoucí, aby anténa WIFI měla příliš vysokou účinnost, nebo hodnoty SAR a špičkového zisku budou vyžadovat velké snížení výkonu.

JAK PŘIPOJENÍ S INTERNETEM NASTAVIT (nakonfigurovat a zprovoznit) A JAK JE OVLÁDAT, RESETOVAT, případně MĚNIT

11/ 3 PC - provozně uživatelské připojení počítače k internetu

vlastní výkon připojení k internetu ovšem lze realizovat ve více variantách

co se týče ovládání počítače jsou pro různá nastavování v počítači vlastně dvě navigační menu - celkově jsou v počítači vlastně menu tři - a to tento počítač (tato navigace je ovšem spíše určena spíše pro správu souborů typu texty nebo foto) - a další dvě navigace jsou pak určeny pro různé provozní nastavování počítače - jako třeba nahrávání programů, zvyšování, či snižování hlasitosti - nebo třeba také nastavení připojení k internetu

tedy dvě navigace pro vlastní funkci počítače

nastavení

ovládací panely (jedná se vlastně o podsložku nastavení - ale snáze se lze dostat do navigace napsáním "ovládací panely" do vyhledávacího okénka

TYTO DVĚ SLOŽKY v NAVIGAČNÍM MENU (nastavení a ovládací panely) JSOU OVŠEM KLÍČOVÉ PRO NASTAVENÍ a NAKONFIGUROVÁNÍ PROPOJENÍ POČÍTAČE S INTERNETEM

v případě nastavení

je klíčovou složkou jak si vybrat mezi různými provozovanými připojením k internetu podsložka

"možnost připojení"

OVŠEM ZÁKLADNÍ NABÍDCE nastavení SE možnost připojení VŮBEC NENABÍZÍ

jedinou možností je dobrat se k hledané složce "možnost připojení" O K L I K O U

počítač vně

PŘIPOJENÍ KABELEM MÁ OVŠEM SVOU HISTORII v TELEFONICKÉM PŘIPOJENÍ - a již prakticky NEPOUŽÍVANÉ TELEFONICKÉ PŘIPOJENÍ stále zůstalo jako položka ve složce NASTAVENÍ připojení k internetu ( podsložka SÍŤ A INTERNET a je vlastně výchozí položka pro OBNOVU PŘIPOJENÍ nebo nakonfigurování NOVÉHO PŘIPOJENÍ

podsložka TELEFONICKÉ PŘIPOJENÍ

je tedy výchozí (či vstupní) podsložka pro nakonfigurování třeba nového připojení

nastavení -> síť a internet -> telefonické připojení -> nastavit připojení ->možnost připojení

a teprve pak se rozvine výčet různých variant spojení s internetem

například v podsložce "přidat nové připojení" lze nalézt poměrně známou dílčí podsložku "letadlo" což je vlastně redukovaná varianta spojení s internetem

Jak se připojit k internetu 11 - technické a provozní připojení počítače a telefonu - rozbor funkcí uživatelského rozhraní (pokračování)

11/ 4 PC - provozně uživatelské připojení telefonu k internetu

i v případě telefonu je klíčovou podsložkou pro různé provozně technické úpravy složka nastavení -

kde lze nalézt různé podsložky

v podsložce "o telefonu" lze např. nalézt různé technické informace o mikroprocesoru - kapacitě úložiště atd

ovšem různé nabídky či informace se ovšem zobrazují i mimo složku nastavení - jako v případě že dojdou dat a podobně

11/ 4 PC - provozně uživatelské připojení telefonu k internetu - resetování telefonu při výpadku internetu

Při připojení k internetu přes signál GSM - tedy tzv. data nebo jejich varianta se v kolonce "nastavení" resetuje hned první "kolonka" - Sim karty a mobilní sítě, při připojení telefonu přes WiFi pak kolonka druhá.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Jak se připojit k internetu 11 - technické a provozní připojení počítače a telefonu - rozbor funkcí uživatelského rozhraní (konec vlastního příspěvku)

konec příspěvku 11 - následují ještě odkazy na příspěvky z dřívějška

na ilustraci výše souhrnná mapka příspěvků z dřívějška na téma počítače, telefony a internet

popis k ilustraci

uprostřed Jak se připojit k internetu 9 - devítka - což je něco jakohlavní příspěvek na téma počítače, telefony a internet (možná příliš obsáhlý)

jedenáctka - internet - navigační lišta a ovládání


Technické a provozní připojení počítače a telefonu - rozbor již zprovozněného a fungujícího připojení - blog iDNES (Jak se připojit k internetu 11)

desítka - navigační lišta a ukládání a stahování souborů


Ukládání a stahování souborů - blog na iDNES (Jak se připojit k internetu - v zajetí počítačů 10)

šestka softwerová
Internetové účty, blogy, aplikace - jejich navigace a ovládání - blog iDNES (Jak se připojit k internetu 6)

šestka hardwerová
Instalace nového PC, instalace programů a připojení k internetu - blog iDNES (V zajetí počítačů 6 - prakticky vzato) pozornost věnována zejména situaci při pořízení nového počítače a jeho zprovoznění

vlastní příspěvek - odkazová část

Jak se připojit k internetu 11 (odkazy na příspěvky z dřívějška - převzaté z příspěvku Jak se připojit k internetu 9 tudíž dále v příspěvku i číslovka 9)

členění odkazů by mělo odpovídat mapce - např. 3.část "ovládání počítače jako takového"

11/ "9" 3. ČÁST - OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE JAKO TAKOVÉHO

vlastní příspěvek

vyčleněno "9" - Rozcestník a odkazy na téma počítače, telefony a internet - plus další související témata z dřívějška.

pro následující část tarify za telefon v nákresu není odpovídající políčko

"Domovský kmenový, či hlavní příspěvek " příspěvek ze kterého byl tento rozcestník vyčleněn Jak se připojit k internetu 9" - Navigace www stránek - cenové tarify za telefon - Blog iDNES.cz).

vlastní rozcestník

příspěvek TARIFY ZA TELEFON A INTERNET

Tarify za telefon a internet + odkazy - část příspěvku "Jak se připojit k internetu 9" - Blog iDNES.cz

OVLÁDÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK V POČÍTAČIpro následující část s odkazy by v nákresu odpovídalo políčko "1"

11/ "9" 1. ČÁST - OVLÁDÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK V POČÍTAČI- UNIVERZÁLNÍ NÁVOD NA NEZNÁMÉ - ČI NEPROBÁDÁNÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY

příspěvek OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE, STAHOVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ SOUBORŮ - JAK SE PŘIPOJIT K INTERNETU "10")

Tři druhy navigace v počítači (Jak se připojit k internetu - v zajetí počítačů 10) - Blog iDNES.cz

(především o ovládání počítačů a telefonů jako takových + různé druhy ovládání podle účelu)

příspěvek JAK SE PŘIPOJIT K INTERNETU 9 kmen - kde je zpracováno především téma ovládání internetových aplikací - hned v části 1 - HLAVNÍ PŘÍSPĚVEK JAK SE PŘIPOJIT K INTERNETU - V ZAJETÍ POČÍTAČŮ

Jak se připojit k internetu 9" - Navigace www stránek - cenové tarify za telefon - Blog iDNES.cz).

odkazy a související příspěvky z dřívějška

JAK SE PŘIPOJIT K INTERNETU 6 - INTERNETOVÉ BLOGY A NAVIGACE "SOFTVÉROVÁ ŠESTKA"

https://jantomasek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=763208

JAK SE PŘIPOJIT K INTERNETU 5 - JAK PŘESTAT PLATIT ZA INTERNETOVÉ APLIKACE

https://jantomasek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=763686

PŘÍSPĚVKY NÍŽE PAK NA TÉMA INTERNETOVÉ ADRESY, PORTY, PROTOKOLY A MODULY PŘIPOJENÍ

JAK SE PŘIPOJIT K INTERNETU 4 - POČÍTAČ A NÁMOŘNÍ PŘÍSTAV

Jak se připojit k internetu 4 (počítač a námořní přístav) - Blog iDNES.cz

JAK SE PŘIPOJIT K INTERNETU 3 - CESTAMI INTERNETU DO PODÍVANA

"Výprava do nitra světové sítě" - centrum mezinárodních internetových sítí v USA

Cestami internetu do Podivína (Jak se připojit k internetu 3) - Blog iDNES.cz

JAK SE PŘIPOJIT K INTERNETU 3 (první příspěvek) - SROVNÁNÍ INTERNETU A POŠTY - především internetové adresy

Jak se připojit k internetu 3.1 - aneb srovnání internetu a pošty - Blog iDNES.cz

JAK SE PŘIPOJIT K INTERNETU 2 - REFERNČNÍ MODEL A SADA PROTOKOLŮ pro spojení mezi internetem a počítačem ( stejné téma "4" - počítač a námořní přístav"

Jak se připojit k internetu 2 - Blog iDNES.cz

v nákresu by se jednalo o nezakreslené políčko "2"

Jak se připojit k internetu 11 - odkazy převzaté z kmenového příspěvku Jak se připojit k internetu 9 (pokračování)

11/ "9" 2. ČÁST - odkazy na ve výchozím příspěvku JAK SE PŘIPOJIT 9 nezpracované téma - FUNKCE POČÍTAČE - MATEMATIKA - LOGIKA - KYBERNETIKA (ve výchozím příspěvku odlišné téma)

odkazy k cyklu V ZAJETÍ POČÍTAČŮ (A KYBERNETIKY)

V zajetí počítačů, elektroniky a kybernetiky 4 - Blog iDNES.cz

V zajetí počítačů 3 (matematická logika a technika) - Blog iDNES.cz

V zajetí počítačů II - Blog iDNES.cz

na téma procesor

V zajetí počítačů - Blog iDNES.cz

historie počítačů

OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE JAKO TAKOVÉHO by v nákresu odpovídalo políčko "3"

11/ "9" 3. ČÁST - OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE JAKO TAKOVÉHO

na dané téma částečně již 1.ČÁST zde - tedy OVLÁDÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK V POČÍTAČI

hlavně příspěvek TŘI DRUHY NAVIGACE V POČÍTAČI A TELEFONU - JAK SE PŘIPOJIT K INTERNETU 10)

Tři druhy navigace v počítači (Jak se připojit k internetu - v zajetí počítačů 10) - Blog iDNES.cz

(především o ovládání počítačů a telefonů jako takových + různé druhy ovládání podle účelu)

podčást "prakticky vzato" pro 3. ČÁST - OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE JAKO TAKOVÉHO

se zaměřením na zprovoznění počítače a instalaci programů

V ZAJETÍ POČÍTAČŮ 6 PRAKTICKY VZATO – instalace nového PC, jeho programy a aktualizace

https://jantomasek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=770154

(příspěvek by měl být druhým kmenovým příspěvkem na téma zprovoznění nového počítače a aktualizace jeho programů)

OVLÁDÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK V TELEFONU - v nákresu by se jednalo o políčko "4"

11/ "9" 4. ČÁST - OVLÁDÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK V TELEFONU A INTERNETOVÉ APLIKACE PRO TELEFON

de fakto totéž jako zde část 1

OVLÁDÁNÍ TELEFONU JAKO TAKOVÉHO by v nákresu odpovídalo políčko "6"

11/ "9" 5. ČÁST - OVLÁDÁNÍ TELEFONU JAKO TAKOVÉHO

níže příspěvek Jak se připojit k internetu 12 Haló Haló 3 - telefon místo počítače

Haló - haló 3 - tarify a telefon místo počítače "Jak se připojit k internetu 12" - Blog iDNES.cz

níže další příspěvek Haló Haló 2

Haló, haló (2) - Blog iDNES.cz

již volněji související odkazy

Haló, haló - Blog iDNES.cz

historie mobilních telefonů a jejich předchůdců

pak odkazy de fakto totéž jako zde část 1

Jak se připojit k internetu 11 - odkazy převzaté z kmenového příspěvku Jak se připojit k internetu 9 (pokračování)

11/ "9" 6. ČÁST - PŘIPOJENÍ K INTERNETU PŘES POČÍTAČ I TELEFON - DRUHY PŘIPOJENÍ

původní příspěvek JAK SE P5IPOJIT K INTERNETU 9

"Jak se připojit k internetu 9" - Navigace www stránek - cenové tarify za telefon - Blog iDNES.cz

dále téma zpracováno

JAK SE P5IPOJIT K INTERNETU (1) - druhy připojení - LTE, WiFi, kábel

Jak se připojit k internetu - Blog iDNES.cz

TARIFY ZA TELEFON A INTERNET - v nákresu by se jednalo o políčko "7"

11/ "9" 7. ĆÁST - CENOVÉ TARIFY ZA TELEFON A INTERNET

HALÓ, HALÓ 3 - tarify za telefon a internet - a telefon místo počítače

původně

Tarify za telefon a internet + odkazy - část příspěvku "Jak se připojit k internetu 9" - Blog iDNES.cz

celý původní příspěvek JAK SE PŘIPOJIT K INTERNETU 9 aktuálně KMENOVÝ PŘÍSPĚVEK na dané téma

"Jak se připojit k internetu 9kmen" - Navigace www stránek - cenové tarify za telefon - Blog iDNES.cz

a na závěr ještě jednou mapa základních stránek na téma počítače, telefony, internet...

popis k ilustraci

uprostřed Jak se připojit k internetu 9 - devítka - což je něco jako hlavní příspěvek na téma počítače, telefony a internet (možná příliš obsáhlý)

jedenáctka - internet - navigační lišta a ovládání


Technické a provozní připojení počítače a telefonu - rozbor již zprovozněného a fungujícího připojení - blog iDNES (Jak se připojit k internetu 11)

desítka - navigační lišta a ukládání a stahování souborů


Ukládání a stahování souborů - blog na iDNES (Jak se připojit k internetu - v zajetí počítačů 10)

šestka softwerová
Internetové účty, blogy, aplikace - jejich navigace a ovládání - blog iDNES (Jak se připojit k internetu 6)

šestka hardwerová
Instalace nového PC, instalace programů a připojení k internetu - blog iDNES (V zajetí počítačů 6 - prakticky vzato) pozornost věnována zejména situaci při pořízení nového počítače a jeho zprovoznění

Jak se připojit k internetu 11 - odkazy převzaté z kmenového příspěvku Jak se připojit k internetu 9 (konec odkazové části i celého příspěvku)

Autor: Jan Tomášek | pondělí 30.8.2021 8:21 | karma článku: 4.07 | přečteno: 304x

Další články blogera

Jan Tomášek

Industriální Kroměříž - malá elektrárna, továrna na uzeniny (elektřina VN a NN 14)

Malá parní elektrárna, Simonova továrna na uzeniny, a také automobily Simca. Nejen podobně znějící názvy firem mohou být důvodem ke sloučení více námětů v jeden. Pro Kroměříž trochu netypická turistika.

1.1.2022 v 9:43 | Karma článku: 6.94 | Přečteno: 258 | Diskuse

Jan Tomášek

Mechanika 6 - vzlet letounu a diagram XY jako statistika provozu a výkonu

Navozující příspěvek na předchozí příspěvky o mechanice . v pozornosti opět veličiny čas, frekvence, rychlost - a dále síla, moment síly, výkon

15.12.2021 v 10:12 | Karma článku: 4.85 | Přečteno: 243 | Diskuse

Jan Tomášek

Na konečné v Řečkovicích - proč byl u tramavají zaveden stejnosměrný proud a co je měnírna

Kromě informací o stejnosměrné napájecí trakce pro tramvaje, též pojednání o liniových stavbách jako jsou třeba různé rozvody, třeba elektrické - takovou typickou liniovou stavbou je ovšem plynovod nebo ropovod.

10.12.2021 v 11:04 | Karma článku: 9.81 | Přečteno: 599 | Diskuse

Jan Tomášek

Mechanika 5 - tři stupně momentů - statické momenty, moment síly, výkon a čas a rychlost

Další pokračování v bádání nad veličinami mechaniky - a to zejména statiky a dynamiky - především z matematického hlediska

5.12.2021 v 8:49 | Karma článku: 5.45 | Přečteno: 289 | Diskuse

Další články z rubriky Věda

Dana Tenzler

Slunce prolétá obří bublinou

Díky vyhodnocení materiálů, které dodala vesmírná sonda Gaia, odhalili vědci, jak vypadá naše nejbližší kosmické okolí. Nacházíme se v obří bublině. (délka blogu 5 min.)

24.1.2022 v 8:00 | Karma článku: 19.96 | Přečteno: 322 | Diskuse

Tomáš Flaška

Jsem paranoidní, nebo mě Čína fakt chce špehovat?

Taková drobnost. Koupě obyčejného nabíjecího kabelu na telefon přes čínský eshop za pár šupů. Jenomže tady něco nehraje.

23.1.2022 v 12:13 | Karma článku: 31.59 | Přečteno: 1404 | Diskuse

Jan Mestan

Pohádka o putujících deskách

Čím to, že výsledkem rozdílu extrémně extrémně (2x extrémně tam není náhodou) nepřesného modelu pohybů desek a reálného měření GPS má být dokonalé pole deformací uvnitř desky? Chyba je na straně rámce, ve kterém měření provádíme.

22.1.2022 v 19:13 | Karma článku: 11.63 | Přečteno: 478 |

Jan Mestan

Komentář: Souostroví Tonga – tektonický rámec

Na webu Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky se objevil text k erupci sopky Hunga Tonga–Hunga Haʻapai. Krátce na něj zareaguji.

21.1.2022 v 3:34 | Karma článku: 14.32 | Přečteno: 371 |

Jaroslav Flegr

Proč nebude vakcína na omikron a proč je to vlastně fuk

Máme se očkovat vakcínami proti wuhanskému viru, nebo si máme radši počkat na vakcíny proti novým variantám? Odpověď zní – je třeba se očkovat tím, co je. Ostatně, vakcíny proti jiným variantám nejspíš ani nebudou. Proč?

20.1.2022 v 14:50 | Karma článku: 44.57 | Přečteno: 26216 | Diskuse
Počet článků 242 Celková karma 7.11 Průměrná čtenost 430

Zajímám se o spoustu témat - která se trochu mění podle let a období.

Najdete na iDNES.cz