Pondělí 24. ledna 2022, svátek má Milena
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pondělí 24. ledna 2022 Milena

Dvousystémové elektrické lokomotivy ESO

20. 08. 2021 12:56:17
opět na téma železnice a elektrické lokomotivy - tentokrát dvou systémové elektrické lokomotivy ESO - - kromě možnosti změny elektrické trakce na lokomotivách přibyla novinka pro zefektivnění využití elektřiny - tyristory

1. ÚVOD


Lokomotiva řady 363 (do roku 1987 řada ES 499.1)
je nejrozšířenější československá dvousystémová elektrická lokomotiva, po rozdělení federace používaná v obou jejích nástupnických zemích. V obou zemích je pro ni používána přezdívka ESO --- rychlé tempo elektrifikace železničních tratí v ČSSR v sedmdesátých letech přineslo potřebu míst se stykem obou současně zaváděných proudových soustav – stejnosměrné 3 kV (3 000V) a střídavé 25 kV (25 000V) / 50 Hz. Po vzniku první tuzemské dvousystémové řady ES 499.0 (nyní 350) s odporovou regulací výkonu (tedy i rychlosti)určené pro mezistátní rychlíkovou dopravu proto byla roku 1977 objednána výroba prototypů univerzálních lokomotiv na oba napájecí systémy, zároveň byla zmíněna i moderní tyristorová pulzní regulace výkonu a rychlosti

lokomotiva ESO ve zkratce

1.1 dvousystémová napájecí soustava (DC) a stejnosměrná/ (AC) střídavá

strojvůdce na základě indikace napětí může měnit okruh stejnosměrného napětí DC a střídavého napětí AC

přečemž kabinu č 2 je možno považovat za řídící sekci střídavé trakce

a kabinu č 1 za řídící sekci stejnosměrné trakce

sběrače trakční elektřiny - pantografy jsou univerzální

při přejezdu trakce ze střidavé na stejnosměrnou se navyšuje přítlak pantografu


1.2 tyristory pro zefektivnění provozu (více využitá elektrická energie)

tyristory lze z matematického hlediska přirovnat k funkci logický součin (NAND) a za náhradní schéma tyristoru je možno považovat dva tranzistory - přičemž tranzistor č.1 funguje jako spínač a zesilovač - a tranzistor č. 2 dejme tomu jako energetický spořič (ne-li) přímo energetik - čili poslání tyristoru je v tomto případě aby trakční elektřina byla využita co nejefektivněji

jiným uplatněním tyristoru u některých jiných (modernějších) je i regulace výkonu jako rychlost - což se lokomotivy ESO netýká


1.3 odporová regulace rychlosti předřazená samotným motorům (pro lokomotivu jako celek)

přesto, že použité stejnosměrné motory na rozdíl od základních třífázových indukčních motorů umožňují poměrně snadnou individuální regulaci rychlosti a výkonu - výkon a rychlost se reguluje pro lokomotivu jako celek - tedy zaráz pro všechny čtyři motory

1.4 stejnosměrné (DC) trakční elektromotory

lokomotiva je osazena čtyřmi trakčními motory typu AL 4562 FiR. - jde o stejnosměrné šestipólové cize buzené elektromotory s kompenzačním vinutím, přizpůsobené pro napájení zvlněným (usměrněným) proudem - ventilaci trakčních motorů realizují dva axiální ventilátory, zajišťující zároveň také chlazení trakčních měničů - dva motory v jednom podvozku jsou trvale zapojeny do série, přičemž takto vzniklé motorové skupiny jsou zapojeny paralelně.

motory funguji rovněž jako elektrodynamická brzda - další brzdou v lokomotivě je pneumatická přímočinná brzda

2. VÝKONNÉ ELEKTRICKÉ AC/DC OKRUHY

"KOLEM SBĚRAČE A NAD PODVOZKEM"

výkonné elektrické okruhy z hlediska AC/DC - společný univerzální- alternativně stejnosměrný - nebo střídavý - a opět společný stejnosměrný pro napájení pro napájení DC motorů

2.1 - univerzální vstup

odběr proudu z trolejového drátu zajišťují dva pneumaticky ovládané sběrače proudu v polopantografovém provedení - sběrače jsou dvoupřítlakové - každá napájecí soustava totiž vyžaduje jiný přítlak smykadla na trolejový drát. -přítlak je regulován tlakem ve válci pohonu sběrače


proud je dále veden přes odpojovače do indikačního obvodu.a po té se rozděluje na stejnosměrný nebo střídavý okruh

2.2 DC - stejnosměrný okruh

Při jízdě na stejnosměrném systému je dále zařazena odrušovací tlumivka, stejnosměrný elektromagnetický hlavní vypínač 4 VPD 3 (resp. 5 VPD 3 u lokomotiv poslední série - 69 E 5) a vstupní tlumivka - dále napájení pokračuje přes polovinu trakčního usměrňovače - kde se oba okruhy - tedy stejnosměrný a střídavý spojují

"dá se říci -- že hlavní částí stejnosměrného okruhu je USMĚRŇOVAČ"

2.2 AC- střídavý okruh

lokomotiva napájena střídavým proudem, protéká proud od indikačního obvodu do střídavého tlakovzdušného hlavního vypínače 1 VVA 3 (4 VVA 3 na strojích série - 69 E 5) a následně na primární vinutí trakčního transformátoru typu 6363-48

transformátor je poměrně důležitá součást střídavého okruhu - protože se snižuje napětí ze střidavých 25 000 V na 3 000 V stejnosměrného proudu

jedná se o olejem chlazený transformátor s pevným převodem - .ze sekundárních vinutí trakčního transformátoru jsou napájeny můstky trakčního usměrňovače DIUS-DELTA-A, což je vzduchem chlazený usměrňovač složený z křemíkových diod

"co se týče střídavého okruhu je možno konstatovat - že jeho hlavní částí je TRANSFORMÁTOR - umístěný ve spod na rámu mezi podvozky"

2.3 společný stejnosměrný okruh (přívod) k motorům

na usměrňovači DIUS-DELTA-A (což je vzduchem chlazený usměrňovač složený z křemíkových diod) se oba okruhy AC i DC oba okruhy opět spojují a vedení pokračuje k motorům - k motorům ovšem ústí i vedení z jiných - například řídících okruhů pulzním měničem buzení na statoru se mění směr otáčení motoru - nebo pulzním měničem kotev na rotoru se reguluje rychlost

3. STROJOVNA LOKOMOTIVY A DALŠÍ ELEKTRICKÉ OKRUHY (a jiná zařízení)

"VE STROJOVNĚ"

3.1 strojovna- okruhy soustrojí pro řízení motorů a jiných výkonných zařízení -

což jsou

pulzní měniče buzení (statoru) - ve strojovně celkem čtyři bloky - každý pro jeden motor

pulzními měniči buzení statoru se mimo jiné mění směr otáčení motoru

pulzní měniče kotev (rotoru) - kterými se reguluje rychlost - celkem dva bloky, každý pro dva motory na podvozku - tyto bloky buzení rotoru jsou umístěný uprostřed napříč mezi bloky buzení rotoru

pulzní měniče pomocných provozů - mezi které patří například i regulace vytápění kabiny

3.2 strojovna - obslužné a kontrolní okruhy pro tato řídící soustrojí a jiná výkonná elektrická zařízení v lokomotivě

zhruba uprostřed strojovny se nachází blok elektrických přístrojů

- což so vlastně přístroje pro obsluhu pulzních měničů - řídících soustrojí motorů či pomozných provozů (viz víše)

- přístroje pro regulaci a nastavení všech ostatních zařízení v lokomotivě

- různé měřiče, kontrolky, pojistky

s jejímiž ovladači a tlačítky v bloku elektrických přístrojů přichází strojvůdce - či mechanik také daleko častěji do styku - než s výkoným zařízení lokomotivy

3.3 dále jsou ve strojovně jiná zařízení, jako například kompresory pro pneumatické přímočinné brzdy

4. VÝKONNÁ ČÁST ŘÍDÍCÍCH OKRUHŮ

"MEZI STROJOVNOU A PODVOZKEM"

neboli výkonná zařízení pro pulzní měniče směru a rychlosti otáčení motorů - umístěná už za těmito měniči (konkrétněji spíše pod těmito měniči) - ale ještě před motory (přesněji nad motory)

4.1 kondenzátorová baterie - sdružené zařízení pro všechny pulzní měniče

4.1CO4 hlavní filtr CO4

řízení rychlosti a výkonu

pro pulzní měnič kotev

řízení pomocných provozů

pro pulzní měnič pomocných provozů

4.1CO5 kapacitní dělič CO5

mimo jiné změna směru otáčení motoru

pro pulzní měnič buzení (na statoru)

samozřejmě v informacích o lokomotivě by bylo možno používat - třeba v co se týče uspořádání přistrojů v kabině strojvůdce - vůbec nebyla zmíněna například lokomotiva po mechanické stránce - a tak dále...

Autor: Jan Tomášek | pátek 20.8.2021 12:56 | karma článku: 9.97 | přečteno: 846x

Další články blogera

Jan Tomášek

Industriální Kroměříž - malá elektrárna, továrna na uzeniny (elektřina VN a NN 14)

Malá parní elektrárna, Simonova továrna na uzeniny, a také automobily Simca. Nejen podobně znějící názvy firem mohou být důvodem ke sloučení více námětů v jeden. Pro Kroměříž trochu netypická turistika.

1.1.2022 v 9:43 | Karma článku: 6.94 | Přečteno: 258 | Diskuse

Jan Tomášek

Mechanika 6 - vzlet letounu a diagram XY jako statistika provozu a výkonu

Navozující příspěvek na předchozí příspěvky o mechanice . v pozornosti opět veličiny čas, frekvence, rychlost - a dále síla, moment síly, výkon

15.12.2021 v 10:12 | Karma článku: 4.85 | Přečteno: 243 | Diskuse

Jan Tomášek

Na konečné v Řečkovicích - proč byl u tramavají zaveden stejnosměrný proud a co je měnírna

Kromě informací o stejnosměrné napájecí trakce pro tramvaje, též pojednání o liniových stavbách jako jsou třeba různé rozvody, třeba elektrické - takovou typickou liniovou stavbou je ovšem plynovod nebo ropovod.

10.12.2021 v 11:04 | Karma článku: 9.81 | Přečteno: 599 | Diskuse

Jan Tomášek

Mechanika 5 - tři stupně momentů - statické momenty, moment síly, výkon a čas a rychlost

Další pokračování v bádání nad veličinami mechaniky - a to zejména statiky a dynamiky - především z matematického hlediska

5.12.2021 v 8:49 | Karma článku: 5.44 | Přečteno: 288 | Diskuse

Další články z rubriky Věda

Dana Tenzler

Slunce prolétá obří bublinou

Díky vyhodnocení materiálů, které dodala vesmírná sonda Gaia, odhalili vědci, jak vypadá naše nejbližší kosmické okolí. Nacházíme se v obří bublině. (délka blogu 5 min.)

24.1.2022 v 8:00 | Karma článku: 18.29 | Přečteno: 284 | Diskuse

Tomáš Flaška

Jsem paranoidní, nebo mě Čína fakt chce špehovat?

Taková drobnost. Koupě obyčejného nabíjecího kabelu na telefon přes čínský eshop za pár šupů. Jenomže tady něco nehraje.

23.1.2022 v 12:13 | Karma článku: 31.44 | Přečteno: 1371 | Diskuse

Jan Mestan

Pohádka o putujících deskách

Čím to, že výsledkem rozdílu extrémně extrémně (2x extrémně tam není náhodou) nepřesného modelu pohybů desek a reálného měření GPS má být dokonalé pole deformací uvnitř desky? Chyba je na straně rámce, ve kterém měření provádíme.

22.1.2022 v 19:13 | Karma článku: 11.62 | Přečteno: 475 |

Jan Mestan

Komentář: Souostroví Tonga – tektonický rámec

Na webu Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky se objevil text k erupci sopky Hunga Tonga–Hunga Haʻapai. Krátce na něj zareaguji.

21.1.2022 v 3:34 | Karma článku: 14.31 | Přečteno: 368 |

Jaroslav Flegr

Proč nebude vakcína na omikron a proč je to vlastně fuk

Máme se očkovat vakcínami proti wuhanskému viru, nebo si máme radši počkat na vakcíny proti novým variantám? Odpověď zní – je třeba se očkovat tím, co je. Ostatně, vakcíny proti jiným variantám nejspíš ani nebudou. Proč?

20.1.2022 v 14:50 | Karma článku: 44.56 | Přečteno: 25975 | Diskuse
Počet článků 242 Celková karma 7.10 Průměrná čtenost 430

Zajímám se o spoustu témat - která se trochu mění podle let a období.

Najdete na iDNES.cz