Sobota 10. prosince 2022, svátek má Julie
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Sobota 10. prosince 2022 Julie

Historie začíná u Kaštanů

8. 11. 2018 0:49:15
Hostinec u Kaštanů v Praze na Břevnově je známý především faktem, že zde byla založené ČSSD (tehdy Českoslovanská sociální demokracie). Pojďme si připomenout, jak to tenkrát bylo, nebo mohlo být...

jméno hostince zní U Kaštanu - název U Kaštanů může být brán jako jistá nadsázka

rozcestník na téma politické spektrum

Šeď a barva normalizace - Blog iDNES.cz po r. 1957

další příspěvky na téma politické spektrum

slovenská Demokratická strana a Jáchymov 49 - 54

https://www.facebook.com/media/set?vanity=152784985326595&set=a.687383491866739

album na FCB

Říjen se socialistickými hesla - socialistické strany v Rusku v období 1917 - 1918

https://www.facebook.com/Jan-Gogin-Tom%C3%A1%C5%A1ek-152784985326595/photos/a.935772627027823/935731503698602

příspěvek na FCB

Rusko - země křížů - na motivy románu A. Jakovleva Rusko plné křížů

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.935772627027823&type=3

celé album na FCB

1.část

Utopický socialismus před r. 1848

zatím pouze vize

2.část hlavní příspěvek

Historie začíná u Kaštanů- levicové a socialistické hnutí 1848 - 1918

po hlavním příspěvku by výhledově mohly přibýt alespoň fragmenty z období před 1848 - tedy Utopický socialismus a po roce 1918 zde pod názvem Internacionalismus po r. 1918

Historie začíná u Kaštanů - tak se pravděpodobně jmenoval i jeden televizní film

"ale pane, tady nejste v Praze, tady jste na Břevnově! "

"to nebyla schůzka - ale sjezd pane kolego "

Historie začíná u Kaštanů

50tá a 60tá léta 19. stol.

Počátky organizovanosti českého dělnictva lze nalézt v 60. letech 19. století, kdy se ostatně začalo organizovat dělnické hnutí v celém Rakousku - tedy Předlitavsku. Sociální demokracie v Rakousku se ustanovovalo jako jako dceřiná společnost sociální demokracie v Německu , jejíž ideologická a organizační vedoucí role odvisela především od postupu industrializace v Německu - především Sasku.

Názorové trendy v dělnickém hnutí v Německu ovlivňovaly například myšlenky Ferdinanda Lassalla a jeho Obecného německého dělnického svazu (ADAV). Programově umírněnější svaz ADAV se spojil v roce 1875 na společném sjezdu s (německou) Sociálně demokratickou dělnickou stranou (SDAP) - s marxistickým programem vycházejícím například z Manifestu komunistické strany a byla ustanovena jedna strana pojmenovaná Socialistická dělnická strana Německa (SAPD).


V Rakousku - tedy Předlitavsku založení Sociálně demokratické dělnické strany (SDAP) proběhlo na přelomu let 1888/1889 v dolnorakouském Hainfeldu a se podařilo se sjednotit zcela odlišně orientované skupiny přes jazykové hranice cisleithské části říše.

Mimochodem - předlitavská sociální demokracie - zvaná pro svou federativní strukturu tvořenou národními sociálně demokratickými stranami také "rakouská socialistická internacionála" měla ve svém názvu záměrně vynechán název a měla tak úplně stejný název původní německá marxistická sociální demokracie před svou fůzí s Lassallovým dělnickým svazem.


Co se týče desetiletí zpět v Rakousku, padesátá léta devatenáctého století byla ve znamení takzvaného Bachova absolutismu (či neoabsolotismu). Bachovský absolutismus podporoval podnikání. Vznikly obchodní a živnostenské komory (sdružení průmyslníků). V roce 1859 byl vydán Živnostenský řád, který odstranil zbytky cechovních organizací.

70tá a 80tá léta 19. stol.

7. dubna 1878 se v břevnovském hostinci U Kaštanu konal ustavující sjezd zvláštní organizace českých , kdy se ustanovovaly demokratů v rámci celorakouské sociálně demokratické strany pod názvem Sociálně demokratická strana českoslovanská v Rakousku.

Programově se sociálně demokratická strana hlásila k II. internacionále, prosazovala uznání osmihodinové pracovní doby, všeobecné volební právo a úpravu mzdových poměrů. Myšlenku všeobecného volebního práva pro muže se podařilo prosadit a v roce 1907 tak již měl volební právo každý dospělý muž v Rakousku-Uhersku.

80 léta přinesla rozpor mezi takzvaně umírněnými a radikály s názorovým směřováním až k anarchismu.

Nálady radikálního křídla například může připomenout například tvorba S. K. Neumanna.

90tá léta

Atmosféru roku 1890 může například připomenout svým fejetonem 1. máj 1890 Jan Neruda. "Klidným, železným krokem přirazily 1. května 1890 bataljóny dělnické, přečetné, nepřehledné, a vřadily se do lidského šiku, aby již provždy stejným postupem šly s námi ostatními za vznešenými lidskými cíli, stejně oprávnění". Mimochodem, Neruda se jako příslušník takzvané inteligence průvodu přímo neúčastnil - ale byl mezi přihlížejícími kteří přispěli ke svátku dělníků alespoň zdravicí.

Velmi zjednodušeně pro poslední desetiletí devatenáctého století byl příznačný rozpor autonomisté a centralisté a dalším názorovým rozporem v dělnickém hnutí byl rozpor řekněme mezi řekněme národnostně nepříliš vyhraněnými dělníky a dělnickým hnutím kde kromě sociálních otázek neméně důležitou roli hrály otázky národní a jazykové.

Proces osamostatňování české sociální demokracie z tzv. rakouské internacionály, vyústil v prosinci roku 1893 na sjezdu konaném v Českých Budějovicích, a to v založení takticky a organizačně samostatné Českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické.

V roce 1897 učinilo pět sociálně demokratických poslanců říšské rady protistátoprávní prohlášení, ve kterém strana odmítala vznik samostatného českého státu, což vedlo k rozdělení strany na odpůrce a příznivce české samostatnosti. Stoupenci národní samostatnosti sociální demokracii opustili a založili Českou stranu národně sociální (ČSNS).

Na začátku 20. století se od Českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické oddělili centralisté kteří odmítali výraznější separaci českého sociálně demokratického hnutí od celorakouské sociální demokracie kde zachovali členství pod názvem Česká sociálně demokratická strana v Rakousku.

Omladina - nebo takzvané Hnutí omladinářské

Proces s Omladinou byl soudní proces a politická aféra, ke které došlo v Praze v letech 1893–1894, v době, kdy v tomto městě docházelo k nebývalým pouličním nepokojům a násilnostem. Někteří odsouzení političtí aktivisté se rekrutovali z pokrokového hnutí, což byla česká politická mládežnická organizace, která se snažila ovlivňovat politiku v Rakousku-Uhersku ve prospěch zavedení všeobecného hlasovacího práva a též se zasazovali za větší národnostní práva Čechů. Jiní však s žádnou politickou organizací neměli mnoho společného. Spolu s opravdovými politickými aktivisty byli v rámci tohoto procesu odsouzeni též lidé, kteří byli spíš jen obyčejní výtržníci. Zmíněná organizace „Omladina“ však nikdy neexistovala, v tomto případě se jednalo o kombinaci pokřivených výpovědí a policejního konstruktu.

Z odsouzených v procesu s Omladinou může být zmíněn například Jan Ziegloser - český novinář, nakladatel a vlastenecký aktivista a levicový politik souzený v procesu s tzv. Omladinou v únoru roku 1894, při kterém působil jako jeden z nejvýraznějších z celé skupiny. U soudu byl odsouzen k osmiletému trestu vězení, nejvyššímu z celého procesu. Jako jeden z důkazů byl uveden třeba tiskařský stroj hektograf - na kterém měl Zieglosler tisknout letáky. Po svém propuštění se ve spolupráci se svou manželkou Annou Ziegloserovou-Mimrovou věnoval novinářské a vydavatelské činnosti.

velmi zjednodušený pokus napodobit jak tiskne hektograf - v podstatě jde o kontaktní otisk

3.část

Internacionalismus po roce 1918

Rosicko - Oslavanská stávka https://at.tumblr.com/archivace/rosicko-oslavansk%C3%A1-st%C3%A1vka-%C3%BAvodn%C3%AD-ver%C5%A1e-na-motiv/cd8i0x74ufm4

v přípravě

Dělnické a revoluční hnutí v Německu

Ernest Thölmann

4.část

Lidová demokracie po znárodnění

Černý lev 777 - příběh třetího odboje

Odbojová organizace Černý lev 777 vznikla v zimě na přelomu let 1948 a 1949 jako výraz nespokojenosti s pounorovým vývojem a počínající kolektivizací zemědělství.. Jejími zakládajícími členy byli tři muži: Jiří Řezáč, Jaroslav Sirotek a Bohumil Šíma, zpravidla z rodin soukromých zemědělců s katolickou výchovou - rodina Šímova vlastnila dřevařskou pilu v Kojetíně u Petrovic. První větší akcí byla výhružná střelba nad hlavu tajemníka KSČ projíždějícího na motocyklu na přípravnou schůzi zewmědělského družstva, později se odlhodlali k větší akci - a to bobovému útoku na okresní sekretariát KSČ. Při útoku byl smrtelně zraněn hlídkující strážmistr SNB Skopový. V procesu, konaném v říjnu 1954 v Milevsku, byli Jiří Řezáč, Jaroslav Sirotek a Bohumil Šíma odsouzeni k trestu smrti a 10. února 1955 v Praze na Pankráci popraveni.

rozcestník na téma politické spektrum

Šeď a barva normalizace - Blog iDNES.cz po r. 1957

další příspěvky na téma politické spektrum

slovenská Demokratická strana a Jáchymov 49 - 54

https://www.facebook.com/media/set?vanity=152784985326595&set=a.687383491866739

album na FCB

Říjen se socialistickými hesla - socialistické strany v Rusku v období 1917 - 1918

https://www.facebook.com/Jan-Gogin-Tom%C3%A1%C5%A1ek-152784985326595/photos/a.935772627027823/935731503698602

příspěvek na FCB

Rusko - země křížů - na motivy románu A. Jakovleva Rusko plné křížů

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.935772627027823&type=3

celé album na FCB

Autor: Jan Tomášek | čtvrtek 8.11.2018 0:49 | karma článku: 6.42 | přečteno: 556x

Další články blogera

Jan Tomášek

Jan Kozák: Lovcem v tajze

Jan Kozák - pro někoho již nepříliš známý spisovatel, možná byl známější jako předseda Svazu československých spisovatelův období tzv. normalizace.

25.11.2022 v 8:52 | Karma článku: 3.55 | Přečteno: 81 | Diskuse

Jan Tomášek

Sněhový pluh KSP 411 / LPO 411 S - železniční rozcestník a rozcestník těžba a hornictví

Když zasněží, a trať se stane skrze závěje nesjízdnou neznamená, že by vlaky vůbec neměly vyjet. Ve větších železničních stanicích jsou zpravidla pro tento účel k dispozici různá speciální železniční vozidla - třeba sněhové pluhy.

28.8.2022 v 5:43 | Karma článku: 6.96 | Přečteno: 422 | Diskuse

Jan Tomášek

U brodu s Vilémem Závadou

V jednom místě na řece Oslavě je brod, a v svého času zde byl příležitostný přívoz. Zcela jistě provozován v 50tých a 60tých letech. Co se týče literárních ohlasů doby jsou tato léta například spojena s básníkem Vilémem Závadou.

26.8.2022 v 6:07 | Karma článku: 6.86 | Přečteno: 188 | Diskuse

Jan Tomášek

Cesty energie E - jak platit za elektřinu QR kódem, elektřina, plyn a ekonomika

Příspěvek by měl navázat na dřívější příspěvky zabývající se elektrickou energií především po technické stránce a zde by měla být především ekonomika - především z hlediska spotřebitele - jak se za elektřinu vlastně platí.

24.8.2022 v 21:48 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 315 | Diskuse

Další články z rubriky Ostatní

David Lauda

Šatnář( o autismu z první ruky)

Speciální škola je speciální ve všech možných ohledech, které vás napadnou. Stejně tak je speciální, být její součástí jako pedagog. Musíte oplývat speciálními dovednostmi, které jsou vám v reálném světě, úplně k hovnu. Zdroj: http

9.12.2022 v 20:28 | Karma článku: 11.03 | Přečteno: 146 | Diskuse

Karel Trčálek

Devastace starého havířského města se již brzy skončí!

Je to nyní, věru, neveselá podívaná na město kdysi kypící prací pod zemí, na město náruživě dýmající z vysokých pecí. Ale všechno zlé se jednou v dobré obrátí a ten okamžik už je na spadnutí!

9.12.2022 v 17:25 | Karma článku: 15.90 | Přečteno: 236 | Diskuse

Milan Šupa

Vymetání Augiášova chléva! Zachraň se kdo můžeš!

Ignorování poznání o přírodních bytostech se v blízké budoucnosti trpce vymstí každému, kdo ho zanedbal, protože nastává čas velkých očistných bouří, řízených právě těmito bytostmi.

9.12.2022 v 16:09 | Karma článku: 6.02 | Přečteno: 242 | Diskuse

Jan Pražák

Železniční nostalgie

„Cože, ty jako zarytá nekuřačka si chceš fakt zapálit cigáro?“ „No jasně, šoupni mi sem rovnou dvě, ať to tady pořádně zahulíme. A pospěš si, dělej, než nám sem začnou lézt!“

9.12.2022 v 14:34 | Karma článku: 19.50 | Přečteno: 365 | Diskuse

Jiří Herblich

Jedině pravdou budeš poměřovat svět, tak zní zákon světa

Kdo pozná pravdu sám v sobě, bude člověkem ne hledajícím, ale vědoucím. Proto nehledejte, ale buďte jako já zněla odpověď, z nebe.

9.12.2022 v 8:17 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 55 | Diskuse
Počet článků 239 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 480

Zajímám se o spoustu témat - která se trochu mění podle let a období.

Dcera je výjimečná, říká Julia Robertsová. Hazel oslavila 18. narozeniny

Herečka Julia Robertsová (55) oslavila osmnáctiny svých dvojčat, dcery Hazel a syna Finna společnou vzpomínkovou...

Zemřela Kirstie Alleyová. Hvězda trilogie Kdopak to mluví podlehla rakovině

Po krátkém boji s rakovinou zemřela v 71 letech americká herečka Kirstie Alleyová, hvězda filmové trilogie Kdopak to...

Politik opustil partnerku a děti po šestnácti letech kvůli pornoherečce

Německý politik Hagen Reinhold (44) opustil svoji dlouholetou partnerku Karoline Preislerovou (51), se kterou má tři...

Žádné Uložto! Startuje České kino, za stovku nabízí ke streamování 650 filmů

Oblíbené české filmy, pohádky i seriály ke stažení na jednom místě, legálně a ve vysoké kvalitě slibuje nová platforma...

Céline Dion oznámila, že trpí neléčitelnou nemocí, která vede k nehybnosti

Kanadská zpěvačka Céline Dion (54) svým fanouškům na sociálních sítích oznámila, že musí zrušit nebo přesunout své...